Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Zápis zastupitelstva ZM č. 02/2021

Zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 12.04.2021

P ř í t o m n i :

Adamová Michaela, Bc., Buček Milan, Fajks Pavel, Halbich Jan, Ing., Jana Heřmanová, Horáková Růžena, Mgr., Marek Tomáš, Ing. Bc., Obršlík Jiří, Bc., Skála Radoslav, Sládek Roman, Ing., Sojka Jaroslav, Štork Rostislav, Tureček Aleš, Mgr.

O m l u v e n i :

Feith Erik, Ing. MBA, Chytka Tomáš, Mgr.

Zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Protože byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, bylo usnášeníschopné. Zasedání zahájil starosta města Milan Buček v 16.05 hodin, přivítal veřejnost.


kompletní anonymizovanou verzi zápisu najdete níže ke stažení

Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf ZM 2021-02 12.04.2021 441 KB
pdf ZM 2021-02 12.04.2021 priloha RO-2021-04 659 KB