Skip to content Skip to footer

Městský úřad Ivančice

Město Ivančice je obcí s rozšířenou působností.

Městský úřad Ivančice (MěÚ) plní v oblasti samostatné působnosti úkoly, které mu uložila rada nebo zastupitelstvo, a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti.

V oblasti přenesené působnosti města vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva, rady, zvláštních orgánů města, případně komisí.

Pro jednotlivé úseky činnosti MěÚ jsou Radou města zřízeny odbory.

radnice