Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 23/2022

Výpis z přijatých usnesení 23. mimořádné schůze rady města konané dne 18.08.2022

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Projednání příkazu k obchodování elektřiny a plynu pro město Ivančice a PO

Návrh usnesení: RM schvaluje s ohledem na mimořádnou situaci nákup elektřiny v hladině VN a NN a plynu na ČMKBK.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/23/590


2. Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava místní komunikace na ul. Petra Bezruče, Ivančice“ – schválení výzvy a zadávací dokumentace

Návrh usnesení: RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání zakázek malého rozsahu text výzvy a zadávací dokumentace na zakázku „Oprava místní komunikace na ul. Petra Bezruče, Ivančice“. Hrazeno bude z rozpočtu ORJ 555 po schválení rozpočtového opatření.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/23/591


3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene NEJ.cz s.r.o. – „Ivančice – optická přípojka pro ZŠ TGM, optická přípojka pro prodejnu jízdních kol Berka“. Dotčené pozemky v majetku města p. č. st. 719, 3130/37, 3167/33 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (Ivančice – optická přípojka pro ZŠ TGM, optická přípojka pro prodejnu jízdních kol Berka) mezi městem Ivančice jako budoucím povinným z věcného břemene a Nej.cz s.r.o., se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 03213595, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemků ve vlastnictví města Ivančice parc. č. st. 719, 3130/37, 3167/33, v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, a to za jednorázovou náhradu  ve výši 2000,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/23/592


4. Smlouva o nákladech za odběr vody

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o nákladech za odběr vody z odběrného místa (č. OM – 50241 – 339) na adrese Tomáše Procházky 610/18, Ivančice na pozemku p. č. st. 318 v k. ú. Ivančice, za období realizace přestavby odsazené křižovatky silnic II/152, II/394 a místní komunikace na křižovatku okružní v intravilánu města Ivančice (U Tří kohoutů) se společností PORR a. s., IČO: 43005560, se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/23/593


5. Dodatek č.1 k servisní smlouvě – zdvihací zařízení BD

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 1 k servisní smlouvě se společností VECOM zdvihací zařízení s.r.o., IČO: 25599348, se sídlem: Františka Křížka 1105/4, 170 00 Praha 7 na údržbu a servis zařízení v budově Besedního domu v Ivančicích s účinností od 1. 9. 2022 spočívající v doplnění smlouvy o inflační doložku.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/23/594


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2022-23_18-08-2022 131 KB