Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Burza středních škol a odborných učilišť AMOS v ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice

Město Ivančice ve spolupráci se Základní školou Vladimíra Menšíka Ivančice pořádalo dne 24. 10. 2019 již 12. ročník Burzy středních škol a odborných učilišť AMOS. Jedná se o bezesporu nejrozsáhlejší akci v širokém okolí.

Volba střední školy je obtížným životním rozhodnutím každého mladého člověka. Je třeba vzít v úvahu mnoho aspektů a proměnných. Základní škola V. Menšíka Ivančice proto nabízí mnoho podpůrných aktivit, které pomohou žákům při volbě vhodného studijního nebo učebního oboru. Žáci školy pravidelně navštěvují dny otevřených dveří okolních středních škol, účastní se tematických kroužků, které jsou organizovány přímo na dané škole, pro rodiče jsou pravidelně připravována tematická setkání.

AMOS se stal tradiční akci, která svým rozsahem přesáhla hranice města Ivančice. V učebnách základní školy se prezentovali zástupci nejen ze středních škol a gymnázií, ale také odborná učiliště a střední průmyslové školy. Letošní nabídka byla opět pestrá. Žákům se představili zástupci jak místních středních škol – Gymnázia J. Blahoslava v Ivančicích a SŠ dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, tak i dalších středních škol z Brněnska a Třebíče. K vidění byli přímo v akci moravskokrumlovští umělečtí kováři, prezentovaná zařízení nabízela studia odborných předmětů a oborů různého zaměření. Hlavním cílem této akce bylo zajistit  vycházejícím žákům a jejich rodičům nejaktuálnější informace o studiu, dnech otevřených dveří, o přijímacím řízení a možnostech dalšího uplatnění. Zastoupeny byly školy s různým zaměřením – gymnázia, informatika a výpočetní technika, služby, lékařství, potravinářství, obchod, stavebnictví, elektrotechnika, strojírenství i zahradnictví. Studijní a učební obory prezentovalo 27 středních škol a odborných učilišť. Žákům z okolních škol byla poskytnuta bezplatná přeprava do Ivančic. Vstup na celou akci byl také zdarma.

Letošní ročník burzy SŠ AMOS navštívilo ho více než 350 žáků 8. a 9. ročníků z 8 základních škol našeho regionu, ale i regionů sousedních z Rosic a Moravského Krumlova. Ohlasy byly pouze pozitivní. Věříme, že touto akcí jsme pomohli všem vycházejícím žákům a jejich rodičům v důležitém rozhodnutí, které se týká jejich profesní budoucnosti. Přejeme šťastný výběr a následnou spokojenost s volbou střední školy!

Za realizační tým burzy AMOS
Mgr. Pavel Procházka

banner EU + MŠMT

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010668

Název projektu: Místní akční plán vzdělávání v ORP Ivančice II