Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Cena města Ivančice 2016

31.7.2016

Cena města Ivančice 2016 (za rok 2015)

V neděli 31. července 2016 proběhlo v prostorách ivančického kina Réna slavnostní předávání cen města Ivančic za rok 2015/2016.

Ceny města Ivančice byly uděleny následovně:


Marie Abrahamová

Marie Abrahamová se narodila v roce 1943 v Berlíně, kde byli její rodiče vězněni za odbojovou činnost. Mamince byla odebrána z vězení, když jí bylo 5 měsíců a poté předána do německé rodiny, kde žila do roku 1947. Byla vypátrána Mezinárodním červeným křížem a odvezena do vlasti. Maminka se dožila osvobození jako dvaadvacetiletá vdova. Tatínek byl totiž v 28 letech popraven v Polsku.

Po maturitě na gymnáziu v Moravské Třebové studovala na zdravotní škole v Brně obor porodní asistentka a celý život pracovala ve zdravotnictví. Mimo jiné získávala dárce krve a organizovala odběry krve i v Ivančicích. Sama darovala krev bezplatně 115x, její manžel 120x. Jsou prvním a jediným manželským párem v republice, který získal nejen všechny stupně Janského plakety, ale i nejvyšší vyznamenání, tj. Zlatý kříž.

V roce 1996 byla přijata v Praze na Hradě u prezidenta Václava Havla. Je členkou předsednictva Okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Brno-venkov. Pro žáky a studenty ivančických škol a ostatní občany organizuje besedy a tématické zájezdy do Lidic, Ležáků, Terezína, Osvětimi, Mauthausenu, Wroclawi.

Hejtmanem Jihomoravského kraje byla vyznamenána Zlatou medailí za mimořádné zásluhy činnosti Českého svazu bojovníků za svobodu a tradic druhoválečného odboje.

Marie Abrahamová

Za svou činnost obdržela Cenu města Ivančice v oblasti blíže neurčené za bezplatné dárcovství krve a za mimořádné zásluhy za činnost v Českém svazu bojovníků za svobodu.


Jaroslav Holý

Jaroslav Holý se narodil v roce 1945 v Hrubšicích, kde vyrostl a již od raného mládí se zajímal o přírodu. Jeho zájem nabýval konkrétnějšího zaměření, kterým se stala myslivost. Ještě před nástupem základní vojenské služby složil zkoužky myslivosti a plně se zapojil do činnosti mysliveckého sdružení. Prožíval aktivně, z dnešního pohledu, zlatý věk myslivosti v českých zemích a získával i organizační zkušenosti. Od roku 1972 žije se svojí rodinou v Letkovicích, kde se díky své obětavosti velice rychle sžil s novým kolektivem a díky svým odborným znalostem, které získával jak na poli praktickém, tak i teoreticky, byl roku 1980 pověřen funkcí hospodáře Mysliveckého sdružení Ivančice – Letkovice, kterou, s krátkou přestávkou, vykonává dosud. Tato funkce v myslivecké organizaci je zásadní – řídí hlavní činnosti spolku, zajišťuje odborné řízení všech aktivit, zastupuje organizaci ve vztahu ke státním orgánům správy myslivosti, zodpovídá za zajištění celoroční péče o zvěř, řídí lov zvěře, včetně společných honů. Toto vše již více než 35 let.

Jaroslav Holý

Za svou činnost v mysliveckém spolku obdržel Cenu města Ivančice.


PhDr. Věra Jelínková

Narodila se v roce 1947 v Ivančicích, kde navštěvovala základní školu a později tehdejší SVVŠ (dnes Gymnázium). Ve studiu pokračovala v Brně na Střední knihovnické škole. V roce 1969 nastoupila do Moravské zemské knihovny, kde pracuje dodnes. V letech 1973 – 1978 studovala v Bratislavě Univerzitu Komenského a získala titul PhDr. V Moravské zemské knihovně pracovala v různých vedoucích funkcích. Zasloužila se o obnovu historické klášterní benediktinské knihovny v Rajhradě.

Od r. 2005 pracuje v Ivančicích v komisi pro regeneraci památkové zóny a patří k jejím nejaktivnějším členům. Stará se dlouhodobě o údržbu kulturní památky – židovského hřbitova v Ivančicích. Od r. 2008 je jeho správcovou. Za jejího působení zde byla postupně obnovována obvodní zeď, která se rozpadla, a obřadní hala. Opravují se poškozené nebo povalené náhrobky, restaurovány jsou významné náhrobní kameny a kování na hrobových místech. Opravena byla rovněž vstupní brána na hřbitov. V obřadní hale připravila panely o historii židovské obce, pohřbívání židů a o postupu revitalizace celé této památky.

S podporou města vydala informační materiály pro návštěvníky. Podílí se na mapování a návrzích na opravy řady dalších historických památek v Ivančicích.

Od r. 2003 spoluorganizuje zájezdy ivančických občanů do brněnských divadel.

PhDr. Věra Jelínková

Za svou činnost obdržela Cenu města Ivančice za rozvoj kultury a historie.


Michal Molent

Michal Molent se narodil v roce 1973 v Ivančicích., kde dosud žije. Je ženatý, má 2 děti. Od 19 let pracuje jako profesionální řidič, nejdříve s malými auty, poté s kamiony. Od r. 2012 pracuje jako řidič autobusu. Najel přes 2 mil. km bez nehody.

V září 2015 byl jako řidič autobusu ve Francii v Nice na mistrovství Evropy veteránů v házené. Všichni zúčastnění byli ubytováni v kempu v karavanech. V noci při velké bouři a průtrži mračen následovala blesková povodeň, která vtrhla mimo jiné také do kempu. Obrovskou silou ničila a odnášela karavany a mobildomy, které byly postupně zaplavovány až po střechu. Ubytovaní měli pouze malou chvíli na to, aby před živlem utekli na střechy.

V kempu však byli ubytováni většinou starší lidé, kteří zůstali v karavanech uvězněni. Michal společně s jiným mužem, se dostali na střechy a rozbitými okny vytahovali za ruce na střechy osoby, které si samy nedokázaly pomoci. Následně je pak pomáhali předat záchranářům, kteří je odvezli do bezpečí. Takto společně zachránili 6 osob. Pomoc záchranářů využili jako poslední.
V evakuačním středisku jim kromě zachráněných osobně poděkoval i francouzský prezident. V kempu tehdy zahynulo 6 lidí a jen díky statečnosti Michala nebyl počet obětí vyšší.

Michal Molent

Za záchranu lidských životů obdržel Cenu města Ivančice.


Ladislav Řezáč

Ladislav Řezáč se narodil v roce 1950 v Ivančicích. Svoji fotbalovou kariéru začal již v deseti letech, kdy začal trénovat pod legendárním ivančickým trenérem panem Jindřichem Schilbergerem. V roce 1966 nastoupil do učebního oboru v tehdejším ZKL Brno, kam také jako dorostenec přestoupil. V letech 1969-1971 hrál za tehdejší Rudou hvězdu Znojmo. Po skončení vojenské služby se na krátkou dobu vrátil do Brna a od roku 1973 byl opět hráčem tehdejšího Slovanu Ivančice.

Dalších 13 roků se “Lóda”, jak mu jeho příznivci s oblibou přezdívali, stal oporou mužstva mužů. V roce 1986 ukončil svoji hráčskou kariéru a vzápětí se zapojil do trenérské činnosti. Nejdříve jako pomocník další legendy pana Jaroslava Stejskala u přípravy, postupně přecházel jako trenér k žákům a dorostu. V sezóně 1992-1993 převzal jako trenér A mužstvo mužů. Do roku 2008 byl s několika přestávkami neustále trenérem mužů, se kterými v roce 2008 postoupil do krajského přeboru.

Ladislav Řezáč

Za svou činnost v oblasti sportu obdržel Cenu města Ivančice.


Lubomír Zima

Lubomír Zima se narodil v roce 1956 ve Znojmě a od svého čtvrtého roku vyrůstal v Ivančicích-Němčicích, a později Za Ústavem 2. V roce 1975 absolvoval Gymnázium J. Blahoslava a poté nastoupil na Střední průmyslovou školu stavební v Brně. Po maturitě pracoval do roku 1981 v Rosických uhelných dolech ve Zbýšově.

Po vyrovnání závazků vůči československému státu se společně s manželkou vystěhoval do Rakouska, kde bydlí doposud. V Rakousku pracoval 16 roků u firmy Nissan Austria, dále u firmy Mitsubishi Austria a Subaru Austria.

V roce 2001 založil v Rakousku vlastní firmu, která se v roce 2003 stala společníkem firmy GLZ s.r.o. Ivančice. Firma GLZ s.r.o. Ivančice založila v r. 2006 s německým partnerem CemeCon AG Würselen společně firmu CemeCon s.r.o. Ivančice. V roce 2007 firma GLZ realizovala výstavbu povlakovacího centra pro PVD povlaky v lokalitě Padochovské ulice.

Po kolaudaci 2.11.2007 byl bez prodlení zahájen zkušební provoz a od ledna 2008 byla zahájena výrobní produkce PVD povlaků v ulici Padochovská. V průběhu krize v září 2009 odkoupila firma GLZ 90% podíl firmy CemeCon AG Würselen a tímto se firma CemeCon s.r.o. Ivančice stala 100% českou firmou. I když firma CemeCon Ivančice přišla v České republice na trh jako poslední z firem, které provádí PVD povlaky, během krátké doby se prosadila na jednu ze špičkových pozic na základě kvality, ceny a v neposlední řadě dodacích termínů. V letošním roce zprovoznili třetí povlakovací zařízení společně s firmou Advamat Praha, na které se též ve spolupráci s ČVUT Praha podílí na vývoji nových povlaků. Firma v současné době zaměstnává celkem 27 zaměstnanců a v dnešní době provádí PVD povlaky pro více jak 100 zákazníků z České republiky i ze zahraničí.

Lubomír Zima

 

Za svou podnikatelskou činnost obdržel Cenu města Ivančice.