Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Cena města Ivančice 2015

26.7.2015

Cena města Ivančice 2015 (za rok 2014)

V neděli 26. července 2015 proběhlo v prostorách ivančického kina Réna slavnostní předávání cen města Ivančice za rok 2014/2015.

Ceny města Ivančice byly uděleny následovně:


Pěvecký sbor Bádule

Ivančický seniorský sbor Bádule je vlastně pokračováním Ivančického pěveckého sboru založeného roku 1995. Ten po 15 letech ukončil svou činnost. Ovšem 11 nadšených zpěváků se rozhodlo zpívat dál pod vedením Hedviky Hrbáčkové s novým názvem Bádule. Dnes po 5 letech má sbor 20 členů. Kromě lidových písní zpívá sbor i klasiku a to nejen v Ivančicích, ale i v okolí. V roce 2014 vystoupili na vánočních trzích v Praze a Brně.

Za svou činnost dostal sbor Cenu města Ivančice za rozvoj kultury.

Pěvecký sbor Bádule

Ing. Pavel Drozd

Pavel Drozd se narodil v roce 1968 v Kroměříži. V letech 1993, 94 a 95, a dále pak od roku 1999 dodnes pracuje v ivančické nemocnici. V roce 1994 se stal bezpříspěvkovým dárcem krve a dosud absolvoval 41 odběrů v brněnské transfúzní stanici. Stal se držitelem bronzové, stříbrné i zlaté Medaile prof. MUDr. Jana Janského. V roce 1997 založil v rámci Klubu českých turistů místní Turistický oddíl mládeže, kterému se dodnes ve svém volném čase věnuje.

Za svou nezištnou pomoc ve zdravotnictví dostal Cenu města Ivančice.

Ing. Pavel Drozd

Ing. Karel Figer

Karel Figer se narodil v roce 1932 v Ivančicích. Celoživotním koníčkem se mu stala historie spojená s Ivančicemi. Jeho články vycházejí v Ivančickém zpravodaji od jeho založení v roce 1972. Hodně času věnoval bádání o ivančické židovské obci v pražském Židovském archivu a díky poznatkům, které zde objevil, mohla ve spolupráci s Jiřím Širokým vyjít v roce 2007 publikace „Židovský hřbitov v Ivančicích“. Spolupracoval s významnými brněnskými historiky při práci na knize „Ivančice – Dějiny města“, do které zpracoval poměrně rozsáhlou kapitolu „Významné osobnosti a rodáci“.

Za svou celoživotní činnost dostal Cenu města Ivančice za rozvoj kultury a historie.

Ing. Karel Figer

Ctibor Matějka

Ctibor Matějka se narodil v Ivančicích v roce 1929. Ke sportu ho přivedli rodiče, kteří byli členové místního Sokola. Nejvíc se věnoval házené a hokeji. Házená mu však přirostla k srdci, v mladších věku působil jako hráč, později jako trenér a určitou dobu byl také rozhodčí. Několik roků byl předsedou TJ Slovan Ivančice. Stále se věnuje házené, i když jen pasivně. Dokonce společně s manželkou perou a udržují v pořádku dresy házenkářů.

Za svou celoživotní činnost dostal Cenu města Ivančice za rozvoj sportu.

Ctibor Matějka

Přemysl Šindelka

Přemysl Šindelka se narodil v roce 1925 v Ivančicích a je posledním žijícím členem rodiny, která během 2. světové války působila aktivně v odboji. Účastnila se předávání peněz a falešných dokladů osobám, které bojovaly proti tehdejším nepřátelským okupantům. Celá rodina byla zatčena a otec Emil byl popraven, matka Kamila včetně obou synů Dalibora a Přemysla byli převezeni do koncentračních táborů. Pan Přemysl Šindelka dostal medaili za vlast a svobodu od Svazu bojovníků za svobodu a také medaili prezidenta republiky.

Za svou činnost v odboji v období 2. světové války dostal Cenu města Ivančice.

Přemysl Šindelka

Jan Štěrba

Jan Štěrba se narodil v roce 1929 v Němčicích. Celý svůj život se věnoval kopané. Začínal ve Sportovním klubu Němčice, za který hrál také hokej. Po rozpadu oddílu odešel do NSD Ivančice, pozdějšího Slovanu, za který hrál až do pozdního věku. V té době hrál oddíl 1. A třídu. Po skončení aktivní kopané se začal věnovat tenisu. Pomáhal při výstavbě kurtů v Němčicích. Jan Štěrba je jednou z nejstarších legend ivančické kopané a příkladem dnešní mládeži.

Za svou celoživotní činnost dostal Cenu města Ivančice za rozvoj sportu.

Jan Štěrba