Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Cena města Ivančice 2011

29.7.2011

Cena města Ivančice 2011 (za rok 2010)

V pátek 29.7. 2011 byly ve slavnostní atmosféře obřadní síně radnice města Ivančice uděleny ceny ivančickým osobnostem za jejich celoživotní práci a šíření věhlasu našeho města. Zastupitelstvo města Ivančice na svém 4. zasedání dne 27.6.2011 schválilo na základě doporučení Komise pro udílení Ceny města a Rady města Ivančice návrhy od občanů města, orgánů města, organizací, institucí, společností, spolků a sdružení, škol apod. udělení cen města Ivančice těmto kandidátům: Mgr. Jan Kratochvíl – za oblast sport a výchova, Mgr. Otmar Němec – za oblast vzdělávání a výchova, pan Milan Halúzka – oblast propagace města Ivančice, pan Ladislav Kocáb – za oblast sport. Zvláštní cena: Radek Koblížek – za odvahu a záchranu lidského života.


Mgr. Jan Kratochvíl

Jan Kratochvíl se narodil v roce 1940 v Oslavanech. Absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – obor speciální pedagogika a tělesná výchova. Po absolvování vysoké školy pracoval na Základní škole pro sluchově postižené v Ivančicích jako učitel, později jako zástupce ředitele a ředitel školy. V roce 1990 byl donucen z této školy odejít. Až do odchodu do důchodu působil jako učitel na Zvláštní škole v Ivančicích.

Celý svůj život zasvětil tělovýchově a sportu. Aktivně se věnoval atletice, boxu, házené, kopané a lednímu hokeji. Působil jako člen Tělovýchovné jednoty Slovan Ivančice, člen Krajské kontrolní a revizní komise Českého svazu tělesné výchovy a předseda Organizačního výboru celostátních sportovních her sluchově postižených žáků. Dále působil v okresním a krajském atletickém svazu a v Krajském výboru Českého svazu tělesné výchovy.

V době jeho působení na základní škole pro sluchově postižené patřila ivančická škola mezi nejlepší v celé tehdejší Československé socialistické republice. Vychoval několik neslyšících reprezentantů a dokonce držitele světového rekordu ve skoku vysokém. V roce 1965 založil Celostátní sportovní hry sluchově postižených žáků.

Do roku 2010 se aktivně podílel na reprezentaci neslyšících chlapců České republiky ve futsalu.

Za svoji aktivní činnost dostal celou řadu ocenění. Vzorný učitel, medaili „Za zásluhy“ Svazu invalidů, stříbrný a zlatý odznak Českého atletického svazu, Čestný odznak Českého svazu tělesné výchovy a v roce 2000 cenu FAIR PLAY Českého olympijského výboru.

Mgr. Jan Kratochvíl

Mgr. Otmar Němec

Otmar Němec se narodil v roce 1947 v Ivančicích. Po absolvování Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně a základní vojenské služby pracoval jako učitel na Základní devítileté škole ve Zbýšově, později ve Střelicích.

V roce 1972 nastoupil jako učitel na Základní devítiletou školu v Ivančicích, kde působil až do odchodu do důchodu. V roce 1994 se stal zástupcem ředitele a o dva roky později byl jmenován ředitelem školy – tehdy již Základní školy Tomáše Garyka Masaryka, jejíž název byl škole vrácen v roce 1990.

Při nástupu do funkce ředitele školy se musel vypořádat s nelehkým úkolem. Zajistit během krátké doby z důvodu rozsáhlé rekonstrukce školy vyklizení veškerého inventáře a rozmístit všechny žáky na náhradní pracoviště vhodné k výuce. Organizační práce v době rekonstrukce zvládl na výbornou.

Vedle různých funkcí ve škole v průběhu svého zaměstnání vykonával práci okresního metodika a krajského lektora předmětu Technické práce. V roce 1992 mu bylo v Uherském Brodě u příležitosti čtyřstého výročí narození Jana Ámose Komenského uděleno vyznamenání za vynikající práci v oblasti školství.

Mgr. Otmar Němec byl ceněn jako vynikající manažer školy. Vždy se perfektně staral nejen o chod školy, ale i o své zaměstnance. Školu a vzdělání povznesl na vysokou úroveň.

Mgr. Otmar Němec

Milan Halúzka

Milan Halúzka se narodil v roce 1936 ve Fryštáku. V roce 1943 se s matkou, coby ivančickou rodačkou, přestěhoval do Ivančic. Po maturitě na zahradnické škole absolvoval vojenskou službu.

Jeho první zaměstnání bylo v brněnském obchodu s ovocem a zeleninou, kde pracoval jako zbožíznalec. V roce 1988 nastoupil do Technických služeb v Ivančicích jako vedoucí zeleně města. Po zrušení Technických služeb až do odchodu do důchodu pracoval na Městském úřadě v Ivančicích.

Jeho celoživotním koníčkem je pěstování květin, zejména chryzantém. V roce 1980 vstoupil do klubu zahrádkářů Chryzantéma Jižní Morava. Tato organizace v roce 1985 zrealizovala jeho nápad uspořádat výstavu chryzantém, která se během několika let stala mezi odbornou i laickou veřejností pojmem.

Výstava chryzantém reprezentuje město Ivančice v celé naší republice a těší se velké návštěvnosti také ze zahraničí.

Již několik let vystavuje své vlastnoručně vypěstované květy také ve slovenském družebním městě Stupava.

Zíslal několik ocenění, ale největším oceněním je pro něj ohlédnutí do minulosti, kdy za sebou vidí záhony krásných květů.

Milan Halúzka

Ladislav Kocáb

Ladislav Kocáb se narodil v roce 1941 v Ivančicích. Po absolvování Strojní průmyslové školy nastoupil do ZKL Brno, kde pracoval jako technický úředník. Zde působil celý svůj produktivní život až do odchodu do důchodu.

Celý jeho život je pevně spojen s ivančickou házenou. Již od roku 1957 působil v házenkářském oddílu jako brankář a v roce 1958 se stal přeborníkem kraje.

Dále působil jako trenér žáků, dorostu a mužů, rozhodčí v okresních a krajských soutěžích. Od roku 1962 byl rovněž významným házenkářským funkcionářem jak na krajské, tak na celostátní úrovni. Byl například předsedou Sportovní technické komise a disciplinárky Českého svazu házené Brno, předsedou Okresního svazu házené Brno-venkov a členem Rady Českého svazu házené.

S házenou procestoval celou Českou a Slovenskou republiku i některé evropské země.

Ve volném čase se rád věnuje kromě házené svým čtyřem vnoučatům, čte sportovní noviny a časopisy, luští křížovky.

V roce 2011 mu byla udělena medaile Výkonného výboru Českého svazu tělesné výchovy za celoživotní práci v tělovýchově.

Ladislav Kocáb

Radek Koblížek

Radek Koblížek se narodil v roce 1997 v Ivančicích. Ve čtyřech letech se poprvé postavil na brusle a již od pěti hrál hokej za rosickou přípravku. V devíti letech slavil první úspěch, kdy se svým týmem vybojoval titul mistra České republiky třetích tříd.

V roce 2007 odletěl do kanadského Quebecu na prestižní turnaj. Na tomto turnaji vybojoval s týmem krásné 3. místo.

V roce 2008 si turnaj v Kanadě zopakoval a tentokrát odváží tým z Quebecu dokonce stříbro.

V létě roku 2008 se Radkovi ozvalo vedení Hokejového klubu Komety Group Brno a o dalším působení Radka bylo rozhodnuto.

V závěru letošní sezóny byl nominován za tým Czech Selects 97 na neoficiální mistrovství světa ročníku 97 v Praze, kde získal tým zlaté medaile, a přispěl k dalšímu obrovskému úspěchu českého mládežnického hokeje.

Média o Radkovi mimo jiné napsala: cituji: dokázal, že i malí hráči s velkým talentem a srdcem mohou úspěšně hrát v nejlepším týmu na světě.

O svém velkém srdci a odvaze přesvědčil i koncem letošního ledna, kdy odjel, jako již mnohokrát, se svým tatínkem, na hokejový zápas do Brna. Během cesty tatínek pocítil náhlou nevolnost a snažil se na přivaděči na dálnici zastavit. To už však nezvládl a upadl do bezvědomí. Auto se řítilo do předjíždějícího pruhu a dále do protisměru. Přestože je Radkovi teprve 13 let, ihned zareagoval. Skočil na zem a rukou se snažil zabrzdit. Současně se chopil volantu a odjel s autem ke krajnici. Tím zachránil život otci, sobě a zabránil velké tragédii. Ihned zavolal rychlou záchrannou pomoc a prosil o pomoc i ostatní řidiče. Všichni pomohli a počkali do příjezdu záchranky a policie.

Tady však příběh ještě nekončí. Radek se rozhodl přes veškerý stres a obrovskou zátěž sehrát dnešní zápas pro tátu a doufal, že večer mu oznámí výsledek. Nahrál na 3 branky a jeho tým vyhrál. O tuto radost se však s tatínkem mohl podělit až za dlouhých 6 dní.

Radek Koblížek