Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na pravý panel Přeskočit na patičku

Cena města Ivančice 2010

červenec 2010

Cena města Ivančice 2010 (za rok 2009)

I v roce 2010 byly oceněny ivančické osobnosti za jejich celoživotní práci a šíření věhlasu našeho města. Zastupitelstvo města Ivančice schválilo na základě doporučení Komise pro udílení Ceny města a Rady města Ivančice návrhy od občanů města, orgánů města, organizací, institucí, společností, spolků a sdružení, škol apod. Ceny města byly předány těmto laureátům: V oblasti kultura všeobecně pan Bohumil Zimmermann, v oblasti sportovec – trenér pan Jaroslav Stejskal, v oblasti výchova a vzdělávání pan Vojtěch Schilberger, v oblasti hospodářský rozvoj – podnikání pan Bedřich Konečný, V oblasti blíže neurčené Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace.


Bohumil Zimmermann

Narodil se v roce 1942 v Ivančicích. Vyučil se strojním zámečníkem, vystudoval Strojní průmyslovou školu (1960) a dálkově Průmyslovou školu stavební, obor TZB ve Valašském Meziříčí, kde maturoval v roce 1984.

Je členem Sdružení výtvarníků ČR. Kreslí a maluje již od svých 10 let. Je odchovancem ivančického akad. malíře prof. Jiřího Dvořáka, studoval kresbu a malbu ve třídě akad. malíře prof. Kotoučka v Brně.

V roce 2009 promoval na Univerzitě 3. Věku VUT v Brně v oboru Historie výtvarného umění závěrečnou prací – filmovým dokumentem o A. Muchovi a jeho vztahu k Ivančicím. Svým zpracováním byl tento dokument zaměřen na málo známá fakta o A. Muchovi. Ve vztahu k tomuto dokumentu – ve stávajícím výpisu předků ivančické rodiny Muchů – dohledal a doplnil větev směřující k A. Muchovi až po jeho vnuka Johna Muchu. Je autorem grafického zpracování celého tohoto rodokmenu.

V současné době je již v důchodu, avšak jeho aktivita je velká a okruh působení široký. Dlouhou dobu byl členem redakční rady Ivančického zpravodaje a stále je jejím spolupracovníkem. Jeho činnost slouží nejen k uspokojování potřeb našich občanů – stačí připomenout jeho každoroční vydávání jízdních řádů a ivančických novoročenek – ale je i autorem několika publikací o Ivančicích (např. Historie Ivančic v datech, Kaple sv. Jakuba, Průvodce ivančickým hřbitovem). Spolupracuje s KIC na vydávání příležitostných brožur a plánků města.

Svojí činností významně přispívá k propagaci našeho města nejen u nás, ale i v zahraničí. Několikrát do roka je přítomen se svojí „otevřenou malířskou dílnou“ na Slavnostech chřestu, Burčákových slavnostech a na ivančické pouti. Především rodáci, kteří zapustili své kořeny jinde, si s radostí odnášejí z jeho krámku obrázky ivančických zákoutí, které jim připomínají mládí prožité v našem městě. Nezřídka se jedná i o rodáky žijící v cizině. Je jen málo zemí, kde ještě jeho obrázky nejsou.

Uspořádal několik svých výstav, které byly zastoupeny až 150 ks obrázků v Ivančicích (2007), Oslavanech (2007), Ketkovicích (2007), Čučicích (2007), Dolních Kounicích v Synagoze (2007), v Malé galerii Brno (2008) a v oslavanské zámecké kapli (2009).

Pan Zimmermann také těsně spolupracuje na propagaci města při připravované výstavě ve slovinské Radovljici, na které se zúčastnil několika desítkami obrazů z obou družebních měst.

Bohumil Zimmermann


Jaroslav Stejskal

Pan Jaroslav Stejskal se narodil v roce 1946 v Brně. Od mládí aktivně holdoval sportu, především fotbalu. V mládežnických kategoriích byl hráčem Lokomotivy Komárov a to od roku 1956 do roku 1964. Vojenskou presenční službu strávil v Dukle Jeseník odkud odešel do SPARTY Brno.

Po absolvování vojenské základní služby se v Ivančicích oženil, což byl „přestupní lístek“ do tehdy oddílu kopané Retex Ivančice. Úspěšným hráčem vanecké kopané byl od roku 1968 do roku 1979,kdy představit si sestavu bez jeho jména bylo prakticky nemožné. Další dva roky předával zkušenosti mladším v B – týmu.Od roku 1982 vykonává trenérskou činnost v „A“ mužstvu.Po dvouleté práci s dospělými, (ke kterým se ještě jednou na rok v roce 1990 vrátil) nastartoval trenérskou kariéru,která je lemována úspěchy v práci s mládeží.

Jsou to dnes už generace fotbalistů Ivančic, nosících hrdý dres našeho oddílu, později klubu, lhostejno v které kategorii, které pozitivně ovlivnil a jejichž kariéra nesla jeho rukopis. Nestál o to v prvé řadě získávat body systémem „uhraj jak můžeš“, ale vždy preferoval naučit mládež milující nejkrásnější hru na světě fotbal tak, aby byli přínosem pro kolektiv, ale aby měli ze hry i radost a přinášela jim pocit dobře odvedeného díla ve prospěch týmu. Jako by byl přímým vykonavatelem myšlenky nositele Nobelovy ceny za literaturu, francouzského spisovatele Alberta Camuse, který proslul mj. citátem: „Za vše co vím o morálce a povinnostech člověka, za to vděčím fotbalu.“

Svoji trenérskou parketu evidentně našel v práci s mladou generací, a je s radostí pohledět na to, jak ta, jeho rady, postřehy, připomínky a v neposlední řadě i praktické ukázky „hltá“ a žije s nimi, neboť je stále ještě schopen jim je předvést.

Ostatně ještě dnes v dresu „starých pánů „dokáží jeho fotbalové kousky pořádně rozveselit srdce všech fotbalových „fajnšmekrů“. Pan Jaroslav Stejskal předával své bohaté zkušenosti a umu pracovního charakteru, také na poli manuelní práce a řemeslné zručnosti. Vedl kroužek zámečnictví v tehdejším závodě Avia a mezi frekventanty kurzů jsou dnes lidé kteří si řemeslo vybrali a zůstali mu věrni.

 Jaroslav Stejskal


Vojtěch Schilberger

Vojtěch Schilberger se narodil v roce 1929 v rodině zahradníka. Po absolvování základní školy studoval na Strojní průmyslové škole s maturitou v Brně. Po ukončení základní vojenské služby nastoupil jako odborný učitel v tehdejší UMEZ Ivančice a v roce 1954 přešel na SOU Drukov Stříbský Mlýn, kde působil jako odborný učitel později zástupce ředitele školy. Mimo své pracovní působení byl zapojen do veřejné činnosti v rámci města, zejména na poli sportovním.

Jako mladý aktivně provozoval sportovní činnost a reprezentoval město v oddílech házené, odbíjené, lehké atletiky, a ledního hokeje. Později pak pro své bohaté zkušenosti působil dlouhodobě ve funkci cvičitele žáků a dorostu ZRTV TJ Sokol Ivančice.Za svoji aktivní činnost ve sportu byl zvolen do funkce předsedy TJ Sokol,později Slovan Ivančice, kde v plné míře uplatňoval své sportovní a organizátorské zkušenosti při rozvoji všech složek sportu ve městě.Tuto funkci vykonával nepřetržitě po dobu 17 let.

Během dlouhodobé úspěšné činnosti byla provedena ve spolupráci s městem (MěNV) generální oprava sokolovny v Němčicích s vybudováním japexového hřiště,oprava tělocvičny na Chřestové ulici, generální oprava tělocvičny na Rybářské ulici a vybudování turistické ubytovny. Byla zahájena a úspěšně dokončena výstavba sportovní haly na rybářské ulici. Všechny tyto akce byly nejen organizátorské, ale také brigádnické. Vysoce lze také hodnotit jeho podíl při rekonstrukci stadionu na Malovansku, kde byla vybudována běžecká dráha a sektory pro činnost lehkoatletického oddílu a všech ivančických škol.

Veškerá tato činnost byla úspěšně dokončena i díky jeho obětavé organizátorské práci ve prospěch občanů města Ivančic a výsledky této práce slouží nám všem dodnes.

V rámci pedagogické a řídící činnosti v SOÚ na Stříbském Mlýně se plně zapojil do organizování zájmového a sportovního vyžití žáků učiliště.Po celou dobu své pedagogické činnosti vychovával mládež ke vztahu ke sportu.

Mimo svoji pracovní činnost a sport se vždy věnoval zahrádce.Velikou zálibu vždy měl a má doposud ve zpěvu. Jako sólista vystupoval s populárním orchestrem Modrá Hvězda na různých kulturních akcích a to nejen ve městě, ale i v širokém okolí. Zpíval snad ve všech sborech,které v Ivančicích vznikly a zanikly. Již 15 roků je výborným basistou a oporou basové sekce Ivančického pěveckého sboru.

Za jeho celoživotní činnost ve sportu, kultuře a pedagogické činnosti jej ivančický pěvecký sbor doporučuje Radě města k udělení ocenění Cena města Ivančice.

Vojtěch Schilberger

Bedřich Konečný

Pan Bedřich Konečný, majitel firmy K–Servis, se narodil v roce 1962 v Ivančicích. Po absolvování základní školní docházky se vyučil instalatérem a pracoval v Drukocelu Rosice. Později si doplnil středoškolské vzdělání. V roce 1990 založil firmu K–Servis, která letos v dubnu oslavila dvacet let svého trvání. Vybudoval firemní zázemí, které nejenže uspokojuje potřeby firmy ale poskytuje i prostory pro přátelská posezení v rámci akcí na podporu prodeje a zlepšování kvality služeb.

Je si vědom i faktu, že sídlo firmy podporuje důvěryhodnost firmy. Svým zaměřením je firma orientována na poskytování služeb zákazníkům v oblasti vodovodů a topenářství. Pan Bedřich Konečný je zastáncem progresivních metod seznamování veřejnosti a zákazníků s novými trendy, materiály a metodami v oboru, pořádáním tzv. dnů otevřených dveří, či akcemi na podporu prodeje výrobků od předních firem v sektoru. Mezi zákazníky je znám svým seriozním jednáním a spolupráci se zákazníky s řešením „na míru“.

Roční obraty firmy se pohybují v řádu desítek milionů korun. Akčním sektorem firmy K-Servis je okolí cca 60 km od sídla firmy. Je známý i svou donátorskou činností, kdy podporuje zejména akce pro mládež. Velice těsně spolupracuje se SVČ Ivančice. Je také příznivcem a podporovatelem sportu, zejména mládežnického. Ve firmě poskytuje pracovní příležitosti pro 12 zaměstnanců. Firma se v roce 2009 stala nositelem ocenění „Spokojený zákazník“ udělovaný Sdružením českých spotřebitelů v Jihomoravském kraji.

V soukromém životě preferuje využívání volného času v kruhu rodinném na rekreaci, prokládanou hloubáním vedoucí k nalezení inovačních přístupů v řešení avantgardních technologických postupů s ohledem na vazbu – kvalita a spokojenost zákazníka, včetně finanční výhodnosti pro spokojeného zákazníka. Studuje nejnovější poznatky psychologie v přístupu k zákazníkovi, což ve výsledku odráží obapolnou důvěru po ose dodavatel odběratel.

Spolupráce s městem při řešení havarijních situací je na velmi dobré úrovni a to zejména v operativním řešení odstraňování havárie, tak i navrhování progresivních technologií pro další využívání zařízení.

(za Bedřicha Konečného převzala Cenu města jeho manželka)


Středisko volného času

Středisko volného času Ivančice je školským zařízením jehož zřizovatelem je Jihomoravský kraj. V našem městě působí již 25 let. Počátky vzniku hledejme v rozhodnutí z roku 1984 o založení Městského domu pionýrů a mládeže v Ivančicích, který byl slavnostně otevřen v prosinci téhož roku. Peripetie růstu organizace si připomenou pamětníci, ať už na vzniku Jezdeckého oddílu Palma, přechodem na právní subjektivitu s novým názvem Dům dětí a mládeže Ivančice (tímto se DDM stává příspěvkovou organizací), či rozvojem táborových aktivit, či akcí typu Pohádkový les,otevřením tvořivé dílny, vznikem Klubu pro mládež Okno, zdařilým projektem Kamínka stínující kdysi populární televizní Kotel, nelze opomenout “Záchranáře v akci” atd.

Dalo by se jmenovat dále, až do dnešního stavu kdy svou činností naplňuje zájmy dětí, mládeže i dospělých (již několika generací) s motivačním podtitulem jejich podpory k rozvoji osobnosti. Cílem střediska je předložení zájmovému spektru kvalitní nabídka činností ve smysluplném využívání volného času. Je nutno uvést pravidelné aktivity SVČ,které se konají v téměř 140 zájmových útvarech s přibližně 1850 frekventanty. Jsou to: jazykové kroužky – pro všechny věkové skupiny, sportovní kroužky (i pro dospělé), hudební a taneční kroužky (mj.Country tance pro děti a dospělé), tvořivé kroužky a keramika (mj. Vitráž Tiffany pro mládež a dospělé), kroužky pro rodiče s dětmi (mj. klub Batole, Dětské centrum), jezdectví a kynologie (mj. JO Palma), technické kroužky (mj.Práce s digitální fotografií), zábavné kroužky (mj. Šachy,Dračí doupě ,Dramatický kroužek aj.) Jistě nelze opomenout že SVČ je garantem okresních kol soutěží Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a zapojuje se do projektů a grantů. V roce 2008 získalo akreditaci hostitelské, vysílající a koordinující organizace Evropské dobrovolné služby v rámci programu Mládež v akci.

Velká pozornost je v SVČ věnována vzdělávání a sebevzdělávání pracovníků SVČ. SVČ neodmyslitelnou součástí různých regionálních, krajských, republikových i evropských projektů. Díky svým organizačním schopnostem a snahou prospět městu v sektoru společenského dění si vybudovalo pevné postavení v hierarchii organizací bez kterých by si život ve městě šlo představit jen stěží, nebo vůbec.

Nepřehlédnutelná je také odborná činnost, jako je příprava studentů na přijímací zkoušky, nebo doučování žáků základních škol z různých předmětů.

Poskytováním metodické, odborné, individuální či materiální pomoci lze směle dojít k mottu jejich činnosti, doposud latentnímu a to je: „Hledáš-li pomoc člověče, obrať se na SVČ“.

Cenu za SVČ Ivančice převzala ředitelka Mgr. Jana Heřmanová

Zároveň se uskutečnilo předání ocenění úspěšným studentům GJB za vítězství v soutěži “Za školu”: Klára Vaňková, Marek Hándl a Zdeněk Horák.

Po udílení cen následoval slavnostní přípitek a tradiční posezení zúčastněných v pracovně starosty města…