Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Ivančice se modernizují a rozvíjejí

pozadí webu - pohled na Ivančice

Vybudování nové kanalizace a vodovodů je pro každou obec i město vždy nákladnou investicí. Je to však součást života v 21. století a významně souvisí s kvalitou bydlení a také dalšího rozvoje místa. Tam, kde není kanalizace, se velmi obtížně řeší stavby nových domů. Dalším důvodem k vybudování kanalizace je také zodpovědnost k životnímu prostředí. Není přeci možné ve třetím tisíciletí vypouštět do přírody chemikálie z praček, myček a splašky.

Ivančice se do budování nové kanalizace pustily před 12 lety v rámci projektu „Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny“. Tehdy to Svazek vodovodů a kanalizací vyšlo na 700 milionů korun, podíl města byl 90 milionů. K tomu ještě město zapravovalo na své náklady silnice a chodníky. Na tuto investiční akci si město vzalo od banky úvěr na 150 milionů korun.

Na místní části přišlo až o několik desítek let později. A dá se říci, že Ivančice to svým způsobem místním částem „dlužily“. Konečně se tak podařilo vyřešit to, co se dlouhá léta slibovalo. „Budkovice, Hrubšice a Řeznovice budou mít bezproblémový odvod a vyčištění odpadních vod. Dosud se veškeré odpadní vody z koupelen, záchodů vypouštěly v rozporu se zákonem do dešťové kanalizace nebo do podzemí. Paradoxem pak bylo, že na zahradě byla jímka a o pár metrů dál studna.  Od konce letošního roku budou všechny domácnosti napojeny do splaškové kanalizace a odpadní vody budou vyčištěny v čistírně odpadních vod v Ivančicích,“ vysvětluje místostarosta Ivančic Roman Sládek a dodává, že nyní budou mít i občané místních částí stejný servis i komfort jako občané Ivančic.

Městský rozpočet vyšla splašková kanalizace v místních částech na 24 milionů korun jako podíl do Svazku vodovodu a kanalizací, který byl hlavním investorem (celkové náklady cca 94 mil. Kč). Dalších 51 milionů korun šlo na dešťovou kanalizaci, která se buduje v souběhu se stavbou splaškové kanalizace a je financována výhradně městem. „Do roku 2021 budeme mít tuto investici splacenou,“ potvrzuje starosta Milan Buček.

Opravy silnic v místních částech nepočkají. Stávající stav ohrožuje zásobování, svoz odpadu znepříjemňuje běžný život

Každý, kdo jel přes Budkovice, Hrubšice a Řeznovice, ví, jak to tam nyní vypadá. „Původně jsme chtěli silnice opravovat postupně, tedy každý rok část. Ale ukázalo se, že to tak nejde. Lidé mají problém se zajížděním do domů, pro autobusy je to téměř neprůjezdné a také se objevují komplikace se svozem odpadů. „Proto jsme se rozhodli silnice spravit kompletně, což výrazně zvedlo nároky na městský rozpočet. I když omezíme plánované investice, nejsme schopni opravy silnic ufinancovat,“ popisuje reálný stav starosta. Některé silnice patří městu a některé Jihomoravskému kraji. A logicky město nemůže opravovat něco, co nevlastní. Vedení města proto velmi intenzivně jedná s Krajem, aby v rozpočtu na příští rok uvolnili 30 milionů korun, které jsou potřebné na opravy krajských silnic. Opravy komunikací ve vlastnictví města pak vyjdou ještě na 85 milionů korun. „Nejen, že si přejeme, ale také se o to velmi snažíme a doufáme, že Kraj peníze najde. Jinak by se stalo to, že naše silnice opravíme a ty krajské silnice mezi místními částmi zůstanou tak, jak jsou,“ popisuje místostarosta Sojka a dodává, že si nedovede představit, že by páteřní krajské silnice zůstaly neopravené. V současné době mají Ivančice už připravenou soutěž na výběr zhotovitele komunikací. „Odhadujeme, že s pracemi se může začít na jaře příštího roku a do konce roku 2020 bude vše hotové,“ nastínil starosta Buček. O tom, jestli Jihomoravský kraj vyčlení peníze na opravy silnice, se dozvíme do konce roku, kdy bude schválen krajský rozpočet.

Daň z nemovitosti se v Ivančicích neměnila čtvrt století

V každém rozpočtu jsou příjmy i výdaje. Známe to z našich domácností. Když si chceme pořídit nová okna, abychom tím snížili úniky tepla a tím ušetřili, musíme na ně v rodinném rozpočtu najít peníze. S městským rozpočtem je to podobné. „Na obce jsou kladeny stále větší nároky spojené s výdaji. Značný výpadek z rozpočtu také způsobil loterijní zákon, který výrazně omezil příjmy z loterijní činnosti, tento příjem není v rozpočtu města ničím nahrazen“ podotýká místostarosta Sojka. Vzhledem k tomu, že město Ivančice má už jeden úvěr, kterým splácí ivančickou kanalizaci, není možné si vzít další úvěr. Proto se vedení města pustilo do hledání řešení zafinancování oprav silnic.  Radnice má nyní připravený finanční plán, který říká, že při omezení velkých investic je schopna do čtyř let zaplatit opravy stávajících silnic v místních částech. Plán však počítá také s tím, že do městské kasy přibyde více peněz z daně z nemovitosti. „K tomuto kroku jsme museli přistoupit. Daň z nemovitosti se v Ivančicích neměnila pětadvacet let. Zatímco ostatní obce, i nám blízké Rosice, daň z nemovitosti zvedaly postupně, u nás k tomu nenašlo vedení nikdy odvahu. Pokud by se daň zvedala postupně, bylo by to mnohem plynulejší, ale nyní jsme v situaci, kdy se nám jiné řešení nenabízí,“ vysvětluje starosta Milan Buček.

Je také na místě přihlédnout k průměrné mzdě. Zatímco v roce 1994 (od této doby platí stávají daň z nemovitosti a až do současnosti se neměnila) činil průměrný hrubý měsíční plat 7 004 Kč, ve 2. čtvrtletí letošního roku překročila průměrná mzda hranici 34 000 Kč.

Financování spolků, kultury i školství se nemění

Hlavní změnou od nového roku je tedy úprava daně z nemovitostí a také omezení velkých investičních akcích v oblasti rekonstrukcí komunikací. O pár let se tedy posune oprava ulice Petra Bezruče a revitalizace nového sídliště. „Občany mohu uklidnit, že se nemůže stát, že by došlo k nějakému ochromení. Na všechny silnice i mostky máme plán, monitorujeme jejich stav, takže víme, že jsou provozuschopné a bezpečné,“ vysvětluje starosta. Ostatních kapitol rozpočtu se změny nedotknou. „Pro spolky i nadále počítáme s částkou tři a půl milionů korun,“ potvrzuje starosta Milan Buček. Město se nyní bude soustředit na menší opravy a ty větší, které řádově vycházejí na desítky milionů, přijdou na řadu později.

Úspory se nedotknou ani veřejného osvětlení. E.ON totiž elektrické vedení ukládá do země, a protože osvětlení bylo umístěno právě na jejich sloupech, musí město připravit kompletní nový systém veřejného osvětlení v daných ulicích.

Daň bude nyní pro všechny stejná, dosud to tak nebylo

Peníze z upravené daně jsou výhradně určeny na financování oprav silnic. Vedení města přistoupilo ke sjednocení koeficientů, ze kterých se daň vypočítává. Jiný koeficient byl dosud v Ivančicích a jiné byly také ve všech místních částech. Od nového roku tak dochází ke srovnání a tím k férovému sjednocení pro všechny. Budou-li mít občané jakékoliv dotazy na tuto oblast, vedení města je připraveno odpovědět.

(Obecně závazná vyhláška OZV č. 1/2019, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí; datum účinnosti 01.01.2020; schválena zastupitelstvem města 02.09.2019)

Jak se vypočítá daň z nemovitostí?

Výchozím údajem je výměra dané nemovitosti. Z té se určí základní sazba daně a násobí se koeficientem, který je každé obci přidělený podle počtu obyvatel. Kromě toho může obec určit také vlastní místní koeficient. K výsledné dani dojdete, když sazbu daně vynásobíte výměrou nemovitosti, koeficientem 1,6, který platí pro obec podle počtu obyvatel, a místním koeficientem, který si obec sama určila (3). U garáže, budovy pro rekreaci a podnikání se výměra násobí základní sazbou daně a koeficientem 1,5 poté ještě místním koeficientem 3.