Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 40/2023

Výpis z přijatých usnesení 40. mimořádné schůze rady města konané dne 20.12.2023

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 19. 7. 2021 mezi městem Ivančice a Sportovním klubem Řeznovice, z. s.

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce prostor Pohostinství Řeznovice, o výměře 149,72 m2, nacházejících se v objektu občanské vybavenosti (zaznačených v předložené příloze č. 1), budova s č. p. 154, jež je součástí pozemku p. č. 303, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Řeznovice, obec Ivančice, mezi městem Ivančice, jako půjčitelem a Sportovním klubem Řeznovice, z. s., IČO: 22670718, se sídlem: Řeznovice č. ev. 42, 664 91 Ivančice, jako vypůjčitelem, kterým dochází k prodloužení doby výpůjčky, a to do 31. 12. 2026, za účelem provozování klubovny k zachování společenského a kulturního života v místní části Řeznovice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/40/896


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2023-40_20-12-2023 122 KB