Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 17/2023

Výpis z přijatých usnesení 17. mimořádné schůze rady města konané dne 09.06.2023

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Nadace Mucha – žádost o finanční příspěvek

Návrh usnesení: RM schvaluje dotaci ve výši 50 000,- Kč Nadaci Mucha, Hradčanské náměstí 65/6, Praha 1 Hradčany, PSČ 118 00, IČO 62930494 jako příspěvek na organizaci série čtyř výstav Muchovy stezky. Zároveň rada města schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 67/2023 o poskytnutí dotace. Hrazeno bude z rezervy rady.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/17/381


2. FC Ivančice – žádost o poskytnutí dotace

Návrh usnesení: RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč FC Ivančice, na účast fotbalové přípravky na finále celostátního turnaje Planeo Cup v Benešově. Hrazeno bude z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí pro rok 2023, dílčí program Sport. RM zároveň schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/17/382


3. MŠ Chřestová – souhlas s čerpáním rezervního fondu

Návrh usnesení: RM souhlasí, aby příspěvková organizace Mateřská škola Chřestová Ivančice, čerpala rezervní fond ve výši 135 000,- Kč na vybavení a zabezpečení nové třídy v mateřské škole, zejména na:

  1. na nákup notebooku a multifunkční tiskárny včetně SW Office a Antivir
  2. na rozšíření zabezpečení
  3. dotažení kabeláže pro HTS do třídy z ředitelny
  4. instalace systému domácích telefonů
  5. na vybudování oplocení u nové třídy a rampy do zahrady

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/17/383


4. Schválení služební cesty radní Mgr. Jany Heřmanové a služebního vozidla

Návrh usnesení: RM schvaluje účast radní Mgr. Jany Heřmanové na semináři o zájmovém vzdělávání školních družin, propojování formálního a zájmového vzdělávání, konající se ve dnech 9. – 10. 6. 2023, pořádaném Národním pedagogickým institutem ČR v Praze a použití služebního vozidla Škoda Octavia 1BN 0479.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/17/384


5. Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava komunikace plochy za kostelem, Ivančice“ – schválení výzvy a zadávací dokumentace

Návrh usnesení: RM schvaluje znění textu výzvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava komunikace plochy za kostelem, Ivančice“. Hrazeno bude z rozpočtu ORJ 555.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/17/385


6. Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce vnitřních rozvodů vody, kanalizace a topení v budově Komenského nám. 20/7, Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo

Návrh usnesení: RM  rozhoduje o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce vnitřních rozvodů vody, kanalizace a topení v budově Komenského nám. 20/7, Ivančice“ firmě Petr Beránek, se sídlem Horníkova 4, 628 00  Brno, IČO 76117324 s nabídkovou cenou 1 204 607,36 Kč bez DPH a schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou. Podány byly dvě nabídky. Hrazeno bude z ORJ 555.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/17/386


7. Smlouva o dílo – Dodávka a montáž oplocení dětského hřiště V Olších

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci Dodávka a montáž oplocení dětského hřiště V Olších se zhotovitelem Danielem Sako, IČO 68709340, se sídlem Trstěnice 17, 671 71 Hostěradice. Cena za zhotovení zakázky činí 148 161,- Kč bez DPH. Hrazeno bude z rozpočtu OSÚMI, ORJ 101.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/17/387


8. Účast zástupců města – Kulturné dni Sládkovičovo 2023

Návrh usnesení: RM schvaluje účast zástupců města na XXIV. Sládkovičovských kulturních ve dnech 16. – 18. 6. 2023 ve složení Ing. Ilona Valentová (služební cesta), J. S. a M. V. Doprava bude zajištěna služebním vozidlem 2BU 8382, řidiči Ing. Ilona Valentová, J. S.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/17/388


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2023-17_09-06-2023 140 KB