Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 09/2023

Výpis z přijatých usnesení 9. mimořádné schůze rady města konané dne 29.03.2023

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Veřejná zakázka malého rozsahu „Obnova obvodového pláště budovy měšťanského domu Palackého náměstí 12/27, Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo

Návrh usnesení: RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova obvodového pláště budovy měšťanského domu Palackého náměstí 12/27, Ivančice“ firmě Petr Beránek, se sídlem Horníkova 4, 628 00  Brno, IČO 76117324 s nabídkovou cenou 3 697 697,89 Kč bez DPH a schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou. Osloveno bylo 5 firem, 3 se omluvily z kapacitních důvodů, podány byly 2 nabídky. Hrazeno bude z ORJ 555.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/9/188


2. Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu hrobového místa

Návrh usnesení: RM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu hrobového místa B 45 s nájemcem paní K., bytem Ivančice. Nájem bude ukončen ke dni 31. 3. 2023.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/9/189


3. Účast soutěžního klobáskového týmu na festivalu v Gerendáši

Návrh usnesení: RM schvaluje účast zástupců města na „Tradičnej slovenskej zabíjačke a ukážkovém prezentovanie jedál“ v termínu od 31. 3. do 2. 4. 2023 v maďarském Gerendáši ve složení Mgr. Liběna Kubíková, Josef Sedmík, M.V. Doprava bude zajištěna služebním vozidlem 9B16582.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/9/190


4. Dotace na poskytování sociálních služeb z rozpočtu JMK v rámci dotačního programu „Spolufinancování dotace MPSV z rozpočtu JMK“ pro rok 2023 – (dle § 101 zák. o sociálních službách)

Návrh usnesení: RM schvaluje přijetí finanční podpory ve formě dotace poskytovatelům sociálních služeb v rámci dotačního programu „Spolufinancování dotace MPSV z rozpočtu JMK“ pro rok 2023 (dle § 101 zák. o sociálních službách) na sociální služby: pečovatelskou službu a denní stacionář v celkové výši 2 530 000,- Kč v termínu čerpání do 31. 12. 2023 a termínu vyúčtování do 27. 1. 2024, za podmínek uvedených v předložené Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/9/191


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2023-09_29-03-2023 134 KB