Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 33/2022

Výpis z přijatých usnesení 33. mimořádné schůze rady města konané dne 07.11.2022

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Řemeslná oprava dřevěných prvků parteru měšťanského domu, Palackého náměstí 87/41, Ivančice“

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 1 k SoD „Řemeslná oprava dřevěných prvků parteru měšťanského domu, Palackého náměstí 87/41, Ivančice“ s firmou LESTER, Emil Lejska, Branka 57, Brno 62400, kterým se cena díla navyšuje o 23 800,- Kč vč. DPH. Hrazeno z rozpočtu OSÚMI 101.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/33/781


2. Dohoda o zajištění úpravy zdi objektu č.p./č.o. 1561/14 na ul. Tomáše Procházky

Návrh usnesení: RM souhlasí s návrhem Dohody na úpravu štítové zdi na objektu č.p. 1561/14, která bude odkryta po odstranění objektu č.p. 611/16 na ul. Tomáše Procházky.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/33/782


3. Přechodné dopravní značení pro akci Rekonstrukce mostu na Réně

Návrh usnesení: RM souhlasí s krátkodobou uzavírkou mostu a s přechodným dopravním značením Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech a Zákaz vstupu chodců na dobu od 22. 11. 2022 do 25. 11. 2022 po dobu rekonstrukce.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/33/783


4. Kupní smlouva – plynovodní přípojka GasNet

Návrh usnesení: RM schvaluje kupní smlouvu se společností GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem jako prodávajícím na plynovodní přípojku na p. č. 319/1 v k. ú. Ivančice o délce 15 m na ulici Tomáše Procházky u domu č.p. 611 za kupní cenu 883,- Kč. Hrazeno bude z rozpočtu OSÚMI.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/33/784


5. Dohoda – oprava komunikace P. Bezruče – SvaK

Návrh usnesení: RM schvaluje dohodu se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice, IČO: 49458892, se sídlem: Kounická 1598/78, 66491 Ivančice v rámci akce „Oprava místní komunikace na ul. Petra Bezruče“, dle které Svazek uhradí městu Ivančice příspěvek ve výši 761 888,20 Kč.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/33/785


6. Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce části VO – úspora energie v Ivančicích“ – schválení výzvy a zadávací dokumentace

Návrh usnesení: RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání zakázek text výzvy a zadávací dokumentace na zakázku „Rekonstrukce části VO – úspora energie v Ivančicích“. Hrazeno bude z rozpočtu ORJ 555.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/33/786


7. Smlouva o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany pomocí zařízení dálkového přenosu ev. č. 62-3-1035/2022

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany pomocí dálkového přenosu uzavíranou s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno – sever, IČO CZ70884099 s jednorázovou úhradou 21 591,- Kč, výše měsíčního poplatku 3 135,- Kč za ústřednu EPS a poplatek za planý výjezd 2 955,- Kč (není plátce DPH, cena konečná). Hrazeno bude z ORJ 555.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/33/787


Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf RM-2022-33_07-11-2022134 KB
Skip to content