Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 20/2019

Výpis z přijatých usnesení 20. mimořádné schůze rady města konané dne 28.06.2019

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Souhlas s instalací napajedla pro zvěř

Návrh usnesení: RM uděluje souhlas Mysliveckému spolku Doubravka, Nová Ves, IČO 48480860, k umístění mobilních napajedel pro zvěř na lesních pozemcích ve vlastnictví města Ivančice  p.č. 301/5, 310/21, 343/4 a 360/5 v k.ú. Hrubšice a p.č. 340/233 a p.č. 588/1 v k.ú. Řeznovice.

Usnesení bylo přijato –  Číslo usnesení: RM/2019/20/509


2. Žádost o souhlas k odletu balonu ze hřiště – p.č.394/125, k.ú. Alexovice

Návrh usnesení: RM souhlasí se vzletem balónu z hřiště v Alexovicích – p.č. 394/125, k.ú. Alexovice – v pondělí 1.7.2019 nebo ve středu 3.7.2019 (dle počasí), žadatelka P.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/20/510


3. Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy synagogy pro účely knihovny s multifunkčním využitím – změna stavby před dokončením“ (opakované) – schválení výzvy vč. příloh

Návrh usnesení: RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy synagogy pro účely knihovny s multifunkčním využitím – změna stavby před dokončením“ (opakované zadávací řízení). Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP – plnění dle jednotlivých fází projektové dokumentace.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/20/511


4. Veřejná zakázka malého rozsahu „Zajištění zpracování a využití biologicky rozložitelného odpadu v Ivančicích“ – přidělení zakázky a schválení smlouvy o zajištění zpracování a využití biologicky rozložitelného odpadu

Návrh usnesení: RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Zajištění zpracování a využití biologicky rozložitelného odpadu v Ivančicích“ firmě POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo, se sídlem Nová Ves 251, 664 91 Ivančice, IČO 25560310, s cenou 490,- Kč bez DPH za 1 tunu biologicky rozložitelného odpadu. RM schvaluje smlouvu o zajištění zpracování a využití biologicky rozložitelného odpadu s touto firmou. Osloveny byly 4 firmy, podány byly 2 nabídky.

Hrazeno bude z rozpočtu OŽP pro rok 2020-24.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/20/512


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2019-20_28-06-2019 61 KB