Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 32.A/2018

Výpis z přijatých usnesení 32.A. schůze rady města konané dne 22.10.2018

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), v platném znění.


Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci – Nové Česko, nadační fond

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi NOVÉ ČESKO, nadační fond, IČO 24697486, se sídlem: Veverkova 1229/9, 170 00 Praha 7, jako dodavatelem a městem Ivančice jako objednatelem spočívající ve změně doby plnění – programu pro školy Revolution train.


Smlouva mezi městem Ivančice a Autoimpexem, s.r.o., o pronájmu vozidla

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu 20/18 mezi městem Ivančice a Autoimpexem, s.r.o., Kpt. Jaroše 79, Velká Bíteš, IČO 44015500, o pronájmu motorového vozidla MAN TGL 12.190 4X2 BB s hákovým nosičem kontejnerů FORNAL 8T-375.

Nájemné ve výši 35 000,- Kč + DPH měsíčně včetně zákonného pojištění bude hrazeno z provozní rezervy.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2018-32A_22-10-2018 43 KB