Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 24/2018

Výpis z přijatých usnesení 24. schůze rady města konané dne 27.07.2018

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), v platném znění.


Schválení výzvy k podání nabídek na akci „Provozování tepelného hospodářství pro město Ivančice“
U s n e s e n í :
RM schvaluje text výzvy k podání nabídek na zajištění dodávek tepla pro objekty města Ivančice s názvem „Provozování tepelného hospodářství pro město Ivančice“.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2018-24_27-07-2018 42 KB