Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 15/2018

Výpis z přijatých usnesení 15. schůze rady města konané dne 16.05.2018

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Inovace a navýšení kapacity a mobility IT učebny ZŠ a MŠ Ivančice – Němčice a zajištění bezbariérového přístupu“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Inovace a navýšení kapacity a mobility IT učebny ZŠ a MŠ Ivančice – Němčice a zajištění bezbariérového přístupu“ firmě Moderní škola s. r. o., se sídlem K Rybníčkům 332, 747 81  Otice, IČO 28607376, s cenou vč. DPH 1 845 805,30 Kč.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018 a případné dotace IROP.

Osloveno bylo 11 firem, podána byla 1 nabídka, 2 firmy se omluvily z kapacitních důvodů.


Spolek i-Kompas, z. s. – použití znaku města pro propagační účely

U s n e s e n í :

RM schvaluje použití znaku města Ivančice pro spolek i-Kompas, z.s., IČO 22714103, Ivančice při propagaci projektu „O vaše děti postaráno – stavební úpravy klubovny“.


Podlimitní veřejná zakázka „Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro podlimitní veřejnou zakázku „Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích“.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního na rok 2018 a 2019.


Podlimitní veřejná zakázka „Město Ivančice – Relaxační zóna Réna – Projektová část“ – zrušení zadávacího řízení

U s n e s e n í :

RM schvaluje zrušení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „Město Ivančice – Relaxační zóna Réna – Projektová část“ dle § 127 odst. 1 Zákona č. 134/2016 Sb., protože ve lhůtě pro podání nabídek neobdržel zadavatel žádnou nabídku.


Smlouva o zajištění výkonu pečovatelské služby městem Ivančice pro občany obce Biskoupky a o poskytování dotace městu Ivančice na zajištění výkonu pečovatelské služby

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí „Smlouvu o zajištění výkonu pečovatelské služby městem Ivančice pro občany obce Biskoupky a o poskytování dotace městu Ivančice na zajištění výkonu pečovatelské služby“ a doporučuje zastupitelstvu města schválení smlouvy.


Podlimitní veřejná zakázka „Město Ivančice – Relaxační zóna Réna – Projektová část (opakovaná výzva)“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Město Ivančice – Relaxační zóna Réna – Projektová část (opakovaná výzva)“.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2018-15 262 KB