Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 10/2018

Výpis z přijatých usnesení 10. schůze rady města konané dne 16.04.2018

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN č. 12381561 pro odběrné místo parcela 2784/21, 664 91 Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN č. 12381561 s E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 28085400, pro odběrné místo parcela 2784/21, 664 91 Ivančice. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Ze smlouvy plyne finanční plnění ve výši 12 500,- Kč za oprávněné náklady (rezervovaný příkon). Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 10.


Smlouva č. 4931800355 o dodávce doplňku Monitoring GDPR k programovému vybavení CODEXIS a jeho aktualizaci

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Smlouvy č. 4931800355 o dodávce doplňku Monitoring GDPR k programovému vybavení CODEXIS a jeho aktualizaci s Atlas Consulting spol. s r.o., Výstavní 292/13, Ostrava, s jednorázovou cenou 10 000,- Kč bez DPH za instalaci a 5 000,- Kč bez DPH ročně za aktualizaci.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru vnitřních věcí.


Výpůjčka pivních setů Osadnímu výboru Letkovice na akci Dětský den

U s n e s e n í :

RM schvaluje výpůjčku 20 ks pivních setů v termínu 1. 6. – 4. 6. 2018 Osadnímu výboru Letkovice na akci Dětský den.

RM ukládá příspěvkové organizaci Technické služby města Ivančice zajistit dovoz a odvoz pivních setů.


Darovací smlouva finanční na oslavy osvobození – dárce COLAS CZ a.s.

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření darovací smlouvy, na základě které COLAS CZ a.s., Praha, IČO 26177005, poskytne městu Ivančice finanční dar 15 000 Kč na zajištění Vzpomínkové oslavy 73. výročí ukončení II. světové války a oslavy osvobození 1945.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2018-10 266 KB