Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rekonstrukce Palackého náměstí 2018

Město Ivančice přistoupí v roce 2018 k realizaci oprav plochy před kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Navazuje tak na v minulosti zhotovený projekt s vydaným územním rozhodnutím z 11. 4. 2014, který řeší celkovou úpravu ploch Palackého a Komenského náměstí.

Na zmiňovanou část náměstí byla zhotovena architektonická studie, na jejím základě pak vznikla projektová dokumentace, která byla zpracována po společném jednání s Římskokatolickou farností Ivančice, Biskupstvím brněnským, Národním památkovým ústavem a Komisí pro regeneraci památkové zóny města Ivančice. Celkové řešení zvýrazní ivančickou dominantu náměstí a zlepší přístup do samotného kostela. Nová podoba s dlážděním historickou barevně odlišnou dlažbou umocní vzhled zapadající do dobové architektury.

Novým prvkem bude propojení obou částí náměstí a kostela. Bude možné jednoduše projít od městského úřadu k morovému sloupu kolem severní strany a vchodu do kostela, bez nutnosti zdolávat schody, což pomůže zejména starším občanům.

Zastupitelé schválili v rozpočtu na rok 2018 finanční prostředky na realizaci, zhruba v polovině roku po ukončení Slavností chřestu, by pak mohla být zahájena samotná oprava.