Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rekonstrukce ZŠ a MŠ v Řeznovicích

budova ZŠ a MŠ Řeznovice

Město Ivančice využilo možnosti získání dotace z Evropských strukturálních fondů (výzva č. 46 IROP – Infrastruktura základní škol) a koncem roku 2017 obdrželo příslib dotace ve výši 19 223 065,80 Kč na přestavbu ZŠ a MŠ Řeznovice, což tvoří cca 90% uznatelných nákladů.

banner s logy EU a Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projekt CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004150 „Zvyšování kvality výuky ZŠ Řeznovice“

Podpora z této výzvy je zaměřena zejména na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury základních škol – odborných učeben, a to ve vazbě na klíčové kompetence (tj. cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a také nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence. Hlavní zaměření projektu musí být cíleno na rozvoj klíčových kompetencí či budování bezbariérovosti škol. Je také možné realizovat projekty na rozšiřování kapacit kmenových učeben. V rámci hlavního zaměření projektu lze jako doplňkovou aktivitu zajistit vnitřní konektivitu školy a připojení k internetu či nakupovat potřebné kompenzační pomůcky.

Konkrétně v ZŠ a MŠ Řeznovice se bude jednat o stavební úpravy, přístavbu a nástavbu stávajícího objektu základní školy. Dále se bude jednat o pořízení vybavení odborných učeben, zajištění vnitřní konektivity v souladu se standardem konektivity, zajištění bezbariérovosti a realizaco prvků zeleně.

Stavební práce byly zahájeny během letních prázdnin 2018 a budou probíhat asi 8 měsíců (dle klimatických podmínek). Realizace bude ukončena na jaře roku 2019 tak, aby školní rok 2019-2020 již mohl probíhat v rekonstruovaných prostorách.

Celkové náklady na přestavbu budou činit cca 24,45 mil. Kč.


Realizace projektu „Zvyšování kvality výuky ZŠ Řeznovice“ byla úspěšně ukončena před prázdninami 2019, celková cena projektu nakonec byla cca 30 milionů Kč.

V rámci projektu bylo přistavěno celé nové patro školy, kde jsou umístěny další tři učebny (dvě třídy a dílna pro polytechnické vzdělávání žáků) a 2 sociální zařízení pro dívky a chlapce. Nové učebny jsou vybaveny novým nábytkem a novou výpočetní technikou, v celé škole je vyřešena konektivita připojení k internetu.

Škola je nově bezbariérová, vybavená výtahem až do posledního patra.

Kolem školy jsou provedeny parkové úpravy jak s novou výsadbou, tak úpravou té stávající. Školní dvůr je nově vydlážděn a byl doplněn mobiliář kolem školy (lavičky, odpadkové koše, stojan na kola).

Škola byla kompletně zateplena. V rámci akce dále byly provedeny i nutné stavební úpravy ve školní jídelně, výdejně jídla a ve stávajících učebnách.

Na tuto akci obdrželo město příslib dotace ve výši 90% z programu Evropských strukturálních fondů (výzva č. 46 IROP – Infrastruktura základní škol).