Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Tříkrálová sbírka 2024 …doplněny výsledky sbírky

*

Koledující Tři králové vám přinášejí radost a Boží požehnání.

V Ivančicích a jejich místních částech se koledníci vydají do ulic v sobotu 6. ledna 2024.

Prosíme, podarujte tyto vyslance Charity Česká republika, pomůžete tak lidem v nouzi! Děkujeme…


aktualizace 9. ledna 2024 – doplnění výtěžku sbírky

celkem bylo vybráno 401.406,- Kč
z toho:
Ivančice město 242.767,- Kč
Alexovice 20. 500,- Kč
Biskoupky 10.355,- Kč
Budkovice 13.890,- Kč
Hrubšice 12.654,- Kč
Letkovice 26.937,- Kč
Němčice 32.731,- Kč
Polánka 23.021,- Kč
Řeznovice 18.551,- Kč

Oblastní charita Rajhrad děkuje všem, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich pokladniček.

Poděkování také patří dobrovolníkům, kteří koledování a organizaci sbírky věnovali nezištně svůj čas a síly.


V následujícím roce bychom výtěžek rádi využili na:

 • zvedák imobilních klientů Domova se zvláštním režimem sv. Luisy s váhou ARJO,
 • ochrana oken proti vlaštovkám a údržba fasády Domova se zvláštním režimem sv. Luisy,
 • štítkovač osobního prádla klientů Domova se zvláštním režimem sv. Luisy,
 • lavičky pro klienty Domova se zvláštním režimem sv. Luisy,
 • sluneční venkovní clona pro Domov se zvláštním režimem sv. Luisy,
 • čtečka docházkového systému pro Domov se zvláštním režimem sv. Luisy,
 • zakoupení kompenzačních pomůcek pro půjčovnu pomůcek,
 • řešení ohřevu užitkové vody v hospici,
 • zajištění mobility terénních služeb,
 • tablety pro pracovníky Pečovatelské služby,
 • vybavení pečovatelek pro práci v terénu,
 • řešení chlazení pokojů pacientů lůžkového hospice,
 • skříně pro rehabilitační pomůcky v lůžkovém hospici,
 • nástěnky pro pacienty lůžkového hospice,
 • mobilní telefony pro sestry Domácí zdravotní péče,
 • polohovací pomůcky zdravotním sestrám do terénu určené pro manipulaci s klienty mobilního hospice,
 • vybavení do terénu pro lékařky mobilního hospice.

Vaše důvěra je pro nás závazkem a současně velikým povzbuzením do další práce. Prosíme vás proto o podporu. Děkujeme!

Mária Durkáčová, koordinátorka dobrovolníků
Oblastní charita Rajhrad, Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad
Tel.: 736 529 319, maria.durkacova@rajhrad.charita.cz
www.facebook.com/OblastniCharitaRajhrad/
www.rajhrad.charita.cz
www.trikralovasbirka.cz