Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Tříkrálová sbírka 2022… a jak to dopadlo

*

Tento rok se vybralo v Tříkrálové sbírce v Ivančicích 361 507 Kč, což je o 68 218 Kč více, než v roce 2020, kdy se naposledy koledovalo.

Charita Rajhrad použije finanční prostředky na opravy v tamním hospici, kde je potřeba:

  • Financování rekonstrukce lůžkového oddělení A – 3 500 000 Kč
  • Financování dešťové kanalizace – 120 000 Kč
  • Pořízení nových zvonků u pacientských postelí – 300 000 Kč
  • Financování nového zadního vchodu/dveří s dálkovým ovládáním – 165 000 Kč
  • Financování nového výtahu u zadního vchodu – 1 000 000 Kč

Oblastní charita Rajhrad děkuje všem, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich pokladniček.

Poděkování také patří dobrovolníkům, kteří koledování a organizaci sbírky věnovali nezištně svůj čas a síly.


původní příspěvek z 20.12.2021:

Stejně jako každý rok se i letos připravuje Oblastní charita Rajhrad na tradiční Tříkrálovou sbírku.

V Ivančicích se koledníci vydají do ulic v sobotu 8. ledna 2022 od 9:30 hod. 

V týdnu od 10. do 14. ledna ještě můžete na Tříkrálovou sbírku přispět do pokladniček umístěných na podatelně MěÚ, na faře a v „Kožené galanterii“ na Palackého náměstí.

„Zásadní informací je, že i v situaci, která pro nikoho z nás není jednoduchá, se Tříkrálová sbírka 2022 bude konat. Prozatím se snažíme soustředit pozornost na to, aby mohla sbírka proběhnout tradičním způsobem, byť za doporučených bezpečnostních opatření. Bereme však v potaz i variantu on-line podoby, vzhledem k prozatímnímu vývoji situace ohledně nemoci covid-19 v Česku,“ říká PR pracovnice Oblastní charity Rajhrad, Jana Janoutová. „Koordinátorka sbírky, Mária Durkáčová, má již k dispozici letáky a materiály, které budeme rozdávat našim koordinátorům v daných obcích.

Chtěla bych jménem Oblastní charity Rajhrad veřejnost poprosit o podporu, která je pro nás zvláště v této době tolik důležitá. I díky Vám můžeme dál pomáhat potřebným, a naplňovat tak charitní poslání.

Výtěžek z chystané koledy plánujeme využít například na rekonstrukci oddělení A v lůžkovém hospici, financování dešťové kanalizace, pořízení nových zvonků k postelím pacientů, financování nového zadního vchodu s dálkovým ovládáním nebo financování nového výtahu u zadního vchodu Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa.

Další podrobnosti k letošní Tříkrálové sbírce najdete na webu Charity Rajhrad…