Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Revolution Train v Ivančicích 2021

revolution train 2021

Šest stříbrných obrněných vagónů a v nich příběh, jak snadné je propadnout drogám a jak těžké je se závislosti zbavit. V Ivančicích zastaví vlak 14. prosince 2021 ve vlakové stanici Ivančice.

Vlakovou soupravu REVOLUTION TRAIN tvoří celkem šest vagonů. Vagony jsou uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů, v nichž se v několika rovinách odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci protidrogového vlaku tímto příběhem procházejí a díky možnostem interaktivních technologií se aktivně stávají jeho účastníky.

Multimediální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN je unikátním nástrojem, který přináší novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání

Cílem vlakového programu REVOLUTION TRAIN je prostřednictvím zapojení lidských smyslů zapůsobit na návštěvníka vlaku a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. Jsou zde představeny mechanismy, kterými drogová závislost vzniká až do důsledků, které v životě závislé jedince čekají. Díky zapojení návštěvníka do reálného příběhu, emotivním situacím a interaktivnímu přístupu dokáže program zaujmout a dát prostor k přemýšlení nad nebezpečím legálních i nelegálních drog.

  • Program pro školy na základě rezervace od 8:00 do 14:20 hod
  • Pro veřejnost od 15:30 do 18:00 hod., doporučujeme rezervaci
    na: rajnochova@revolutiontrain.cz, nebo tel.: +420 608 405 080

6 VAGÓNŮ, 4 KINOSÁLY, 8 INTERAKTIVNÍCH MÍSTNOSTÍ
A SKUTEČNÝ PŘÍBĚH O DROGOVÉ ZÁVISLOSTI.

VSTUP OD 10 LET VĚKU.

DĚTI VE VĚKU 10 – 12 LET V DOPROVODU DOSPĚLÉ OSOBY.

Vítáni jsou i rodiče, protože náznaky užívání drog se objevují již u dětí. Rodiče si závislosti u dítěte dlouho nemusí všimnout a nakonec může být pozdě.

Na program se chodí ve skupinkách v doprovodu lektora každých 20 minut. Prohlídka trvá cca 100 minut. Minimální věk návštěvníka je 10 let. Vstup bude díky městu Ivančice zdarma.

Součástí programu se stanou i místní organizace, které v Ivančicích působí v oblasti prevence nebo se starají o volnočasové aktivity mladých.

www.revolutiontrain.cz