Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Řešení odpadů v Mikroregionu Ivančicko

*

Město Ivančice se zapojilo do projektu „Řešení odpadů v Mikroregionu Ivančicko“, který je financován z dotace Státního fondu životního prostředí ČR. V rámci tohoto projektu jsme pro naše město pořídili 100 ks odpadových nádob na BIO odpad o objemu 240 l. Tyto pořízené nádoby přispějí ke zlepšení nakládaní a separace odpadů v našem městě.

Nositelem projektu je Mikroregion Ivančicko, který v roce 2020 zpracoval a podal žádost o dotaci. Do projektu se podařilo zapojit celkem 8 členských obcí, a to Biskoupky, Dolní Kounice, Hlína, Ivančice, Kupařovice, Senorady, Němčičky a Nové Bránice. Předmětem podpory je zvýšení podílu materiálového využití odpadů v Mikroregionu Ivančicko. Řeší se nedostatečné kapacity pro sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu, plastu, papíru, kovu, jedlých olejů a skla v uvedených osmi obcích. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich třídění o 186,84 t/rok. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 1 101 652 Kč, z toho dotace EU: 936 404 Kč (85 %). Příspěvek příjemce podpory je ve výši 165 248 Kč (15 %). Realizace projektu byla zahájena podpisem smlouvy s dodavatelem, firmou MEVA-TEC s.r.o. dne 10.5. 2021, která byla vybrána na základě řádného zadávacího řízení (veřejná zakázka malého rozsahu).

Uvedený projekt je jednou z konkrétních aktivit spolupráce, které Mikroregion Ivančicko realizuje pro své členské obce. Význam mikroregionu v tomto konkrétním případě spočívá v tom, že pomohl obcím dosáhnout na dotaci a pořídit potřebný majetek, za který obce uhradí pouze 15% hodnoty.  Samostatně by každá jednotlivá obec na uvedenou dotaci nedosáhla. Žádná ze zapojených obcí do projektu by totiž sama o sobě nesplnila požadavek na minimální rozsah dodávky. Obcím dále také odpadá poměrně časově náročná administrativa spojená s projektem, kterou zajišťuje mikroregion. Když se spojí síly více obcí v území a vytvoří jeden společný projekt, je to přínosem pro všechny zúčastněné.

mikroregion bio projekt