Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Pozemkové úpravy JPÚ Letkovice, Pod Hrází

SPU

Správní řízení bylo zahájeno na základě žádosti Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov z důvodů odstranění nesouladů v katastru nemovitostí (KN), v souladu s par. 6, odst. 1, Zákona č. 139/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem pozemkové úpravy jsou všechny pozemky v obvodu bez ohledu na dosavadní způsob jejich využívání a existující vztahy k nim.

Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a také funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití vyrovnáním jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy.

V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k  nimž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena.

Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.


30.06.2021 – proběhlo úvodní jednání k JPÚ Letkovice, lokalita „Pod Hrází“ – prezentace ke stažení ve formátu PDF na konci tohoto článku.

Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf JPU Letkovice - uvodni jednani 30.06.2021 1 MB