Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Novinky z Technických služeb města Ivančice

TSmI

Příspěvková organizace Technické služby města Ivančice (dále TSMI) letos vstoupí do svého čtvrtého roku působení, vznikla k 1. březnu 2018.

Poté, co město Ivančice v roce 2021 pořídilo do majetku od Jihomoravského kraje areál dílen bývalého SOU na ul. Padochovská (za budovou nynějšího SVČ), bylo rozhodnuto, že část tohoto dílenského areálu bude sloužit jako působiště TSMI – od 1. ledna 2022 je sídlem právnické osoby Technické služby města Ivančice nová adresa: Padochovská 1717/17 – fyzicky ale zatím najdete TSMI na současné adrese Kounická 70, k faktickému stěhování dojde až po provedení potřebných technických a stavebních úprav na nové adrese.

Od 1. ledna 2022 došlo i ke změně ve svozu komunálního odpadu ve městě – nově sváží komunální odpad od fyzických osob, které jsou poplatníky poplatku za odpad právě TSmI. (Harmonogram svozu 2022)

Organizace nabízí využití svozu komunálního odpadu i podnikatelům na základě uzavřené smlouvy. Jiná smlouva zajistí podnikateli možnost využívat pro odložení odpadu odpadní dvůr (po uzavření smlouvy podnikatel obdrží obdobnou ID kartu jako je to nyní běžné i u občanů).

Kompletní nabídka je uvedena na webu TSMI v sekci Nabídka služeb.


Podrobněji… nabízené práce jsou rozděleny do dvou okruhů:

Opakující se práce, ke kterým je zapotřebí uzavřít smlouvu, jsou určeny pro podnikatele.

Patří sem:

  • Vystavení karty podnikatelů na odpadní dvůr, pomocí které je evidováno množství a druh odpadu odevzdané na odpadním dvoře a následně v dohodnutých intervalech je provedena fakturace. Způsob evidence odpadu, včetně činnosti obsluhy je totožný jako pro karty pro občany. Současně s vystavením karty je uzavřena smlouva, ve které jsou obsaženy všechny potřebné údaje.
  • Svoz komunálního odpadu – smlouva je nutná pro stanovení fakturační adresy, určení stanoviště popelových nádob, počtu a druhu nádob, intervalu vývozu nádob a frekvence fakturace za prováděné služby.

Jednorázové práce na základě objednávky jsou určeny pro podnikatele a občany.

Patří sem:

  • Doprava
  • Práce nakladače a válu
  • Práce plošiny

další informace na webu http://tsmi.cz/