Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 32/2020

Výpis z přijatých usnesení 32. mimořádné schůze rady města konané dne 30.11.2020

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Veřejná zakázka malého rozsahu “Dětské hřiště Ivančice – Staré sídliště – ulice Sportovní” – Dodatek č. 1 k SOD

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 10. 2020 s firmou MUKOV, s.r.o., Vysoké Popovice 254, 664 84 Zastávka, IČO 29261023, na zakázku “Dětské hřiště Ivančice – Staré sídliště – ulice Sportovní”. Dodatkem se mění rozsah prací části A a části B a prodlužuje se termín dokončení části A do 11. 12. 2020. Cena díla zůstává beze změny.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/32/778


2. Veřejná zakázka malého rozsahu “Dodávka a montáž plastových oken a dveří na staré budově ZŠ Ivančice – Němčice” – přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo

Návrh usnesení: RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem “Dodávka a montáž plastových oken a dveří na staré budově ZŠ Ivančice – Němčice” firmě IVAPLAST s.r.o. Ivančice, se sídlem Němčice 731, 664 91 Ivančice, IČO 25500660, s nabídkovou cenou 383 663,- Kč bez DPH a schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou.

Osloveny byly 3 firmy, podány byly 2 nabídky. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/32/779


3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Muzeum A. Muchy – interpretační plán, libreto a scénář ke stálé výstavě

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Muzeum Alfonse Muchy v Ivančicích – interpretační plán, libreto a scénář ke stálé výstavě se zhotovitelem: Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR, z. s., IČO 22764186, se sídlem: Grymov 26, 751 21, spočívající ve změně termínu dle čl. IV. odst. 1 smlouvy – část scénář – se prodlužuje do 30. 6. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/32/780


4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – oprava místních komunikací – Hrubšice a Řeznovice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo “Oprava účelových a místních komunikací, Ivančice – Řeznovice a Hrubšice” se společností „Řeznovice – MK“, se sídlem: .., Vysočany, 190 00 Praha 9, spočívající ve snížení ceny díla o částku 648 523,02 Kč z důvodu méněprací a způsobu zaplacení zbývající části ceny díla.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/32/781


Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf RM-2020-32_30-11-2020160 KB