Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Usnesení rady města RM č. 23/2019

Výpis z přijatých usnesení 23. mimořádné schůze rady města konané dne 22.07.2019

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Plná moc – Rekonstrukce vodního díla Řeznovice

Návrh usnesení: RM schvaluje plnou moc pro společnost Regioprojekt Brno, s.r.o., IČO: 00220078, se sídlem: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno k zastupování města Ivančice ve věci vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci “Rekonstrukce vodního díla Řeznovice” a “Rekonstrukce vodního díla Řeznovice – uložení sedimentu” – pozemek p. č. 657/22 a dále sousední pozemky ve vlastnictví města Ivančice v katastrálním území Řeznovice, včetně přijímání veškeré korespondence.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/23/579


Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf RM-2019-23_22-07-201956 KB