Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 26/2017

Výpis z přijatých usnesení 26. schůze rady města konané dne 23.10.2017

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Plná moc k úkonům v rámci akce „Okružní křižovatka u Tří kohoutů“ Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje plnou moc pro Valbek, spol. s r.o., IČO 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III, k zastupování města Ivančice v rámci řízení podle stavebního zákona pro povolení stavby „Okružní křižovatka u Tří kohoutů, Ivančice“ – ke všem právním jednáním s tím souvisejícím, včetně doručování.


Zábor veřejného prostranství – část pozemku na Palackého náměstí – kontejner

U s n e s e n í :

RM schvaluje zábor veřejného prostranství:

část pozemku p.č. 3163/1, ostatní plocha (ostatní komunikace) v k.ú. a obec Ivančice před domem na Palackého náměstí 24 (oční optika), za účelem umístění kontejneru o rozměrech 4 x 2 m do 25.10.2017.


Kupní smlouva s firmou IVRATECH – CZ s.r.o.

RM schvaluje Kupní smlouvu mezi městem Ivančice a firmou IVRATECH – CZ s.r.o., IČO 04593448, se sídlem Miroslava Bajera 6036/9,  708 00 Ostrava – Poruba, na nákup 1 kusu Sypače SnowEx SP-7550 za kupní cenu  152 800,- Kč bez DPH, která bude hrazena z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na akci „Oprava poškozené konstrukce mostku přes Mlýnský náhon na ul. Chřestová“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování projektové dokumentace na akci „Oprava poškozené konstrukce mostku přes Mlýnský náhon na ul. Chřestová“ firmě FIRAST s.r.o. se sídlem U Nových vil 941/24, 100 00  Praha 10, IČO 26708167, s cenou včetně DPH     234 740,- Kč.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017. Osloveno bylo 7 firem, podány byly 3 nabídky.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava chodníku ul. Pod Rénou, Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava chodníku ul. Pod Rénou, Ivančice“ firmě BADIN, s.r.o., se sídlem Polní 1007/12, 664 91  Ivančice, IČO 03860582, s cenou včetně DPH 515 668,23 Kč a délkou realizace 13 kalendářních dnů.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017. Osloveny byly 4 firmy, podány byly 3 nabídky.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Ivančice – Letkovice, veřejné osvětlení ul. Lužní“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Ivančice – Letkovice, veřejné osvětlení ul. Lužní“ firmě ZANET elektro s.r.o., se sídlem Čučice, 664 91  Ivančice, s cenou včetně DPH 359 893,- Kč a délkou realizace 30 kalendářních dnů.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017. Osloveno bylo 5 firem, podány byly 4 nabídky.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Sanace Synagogy Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Sanace Synagogy Ivančice“ firmě PEEM, spol. s r.o., se sídlem Čajkovského 35, 616 00  Brno, IČO 47903627, s cenou včetně DPH 1 080 507,- Kč a délkou realizace 49 kalendářních dnů.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017. Osloveno bylo 5 firem, podány byly 2 nabídky.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Výroba a repase oken a vrat měšťanského domu, Palackého náměstí 5/11, Ivančice“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Výroba a repase oken a vrat měšťanského domu, Palackého náměstí 5/11, Ivančice“.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Schválení Pojistné smlouvy týkající se vozu IVECO Daily 65C 18D

U s n e s e n í :

RM schvaluje předloženou Podsmlouvu č. 86475574-10 na pojištění vozu IVECO Daily 65C 18D, RZ 4B32093, která se váže na Pojistnou smlouvu č. 18619454-11 u ČP a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 45272956, která vychází z  analýzy vypracované pojišťovacím makléřem z firmy EZ INVEST za roční pojistné ve výši 20 429,- Kč. Bude hrazeno z rezervy provozní.


Schválení úpravy Pojistné smlouvy týkající se vozu Venieri VF 1.33B

U s n e s e n í :

RM schvaluje předloženou Podsmlouvu č. 86513568-15 na pojištění vozu Venieri VF 1.33B, RZ BO22964, která se váže na Pojistnou smlouvu č. 18619454-11 u ČP a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 45272956, která vychází z  analýzy vypracované pojišťovacím makléřem z firmy EZ INVEST za roční pojistné ve výši 2 168,- Kč.


Schválení úpravy Pojistné smlouvy týkající se vozu Multicar M27 C

U s n e s e n í :

RM schvaluje předloženou Podsmlouvu č. 86513524-19 na pojištění vozu Multicar M27 C, RZ BO22977, která se váže na Pojistnou smlouvu č. 18619454-11 u ČP a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 45272956, která vychází z  analýzy vypracované pojišťovacím makléřem z firmy EZ INVEST za roční pojistné ve výši 1 568,- Kč.


Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf RM-2017-26471 KB