Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Usnesení rady města RM č. 22/2017

Výpis z přijatých usnesení 22. schůze rady města konané dne 25.9.2017

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Ivančice – Alexovice, oprava pamětních desek obětem světových válek“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Ivančice – Alexovice, oprava pamětních desek obětem světových válek“ firmě Zdeněk Oškrdal, se sídlem Palackého 356, 664 17  Tetčice, IČO 11487640, s cenou vč. DPH 95 550,- Kč a délkou realizace 14 kalendářních dnů.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.

Osloveno bylo 10 firem, podány byly 3 nabídky.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Ivančice, veřejné osvětlení Řeznovice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Ivančice, veřejné osvětlení Řeznovice“ firmě Michal Hledík, se sídlem Mělčany 165, 664 64  Dolní Kounice, IČO 76389511, s cenou vč. DPH 234 934,60 Kč a délkou realizace 60 kalendářních dnů.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017. Osloveno bylo 5 firem, podáno bylo 5 nabídek.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Ivančice, veřejné osvětlení od ulice V Olších (Malovansko)“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Ivančice, veřejné osvětlení od ulice V Olších (Malovansko)“ firmě Michal Hledík, se sídlem Mělčany 165, 664 64  Dolní Kounice, IČO 76389511, s cenou vč. DPH 291 288,40 Kč a délkou realizace 70 kalendářních dnů.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017. Osloveno bylo 5 firem, podáno bylo 5 nabídek.


Pojištění nového vozidla Městské policie Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje předloženou smlouvu, která vychází z  analýzy vypracované pojišťovacím makléřem z  EZ INVEST. Jde o Pojistnou podsmlouvu č. 86419551-11 na nové auto Volkswagen Caddy Maxi, která se váže ke Smlouvě č. 18619454-11 – sdružené pojištění souboru vozidel od České pojišťovny a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, ČR, IČO 45272956, za 9 724,- Kč/rok.


Revokace usnesení č. 43/R21 ze dne 20.9.2017 – Městské slavnosti ve Stupavě – DNI ZELÁ 2017

U s n e s e n í :

RM revokuje usnesení č. 43/R21 – Městské slavnosti ve Stupavě – DNI ZELÁ 2017, ze dne 20.9.2017, takto:

RM  schvaluje na základě pozvánky partnerského města Stupava účast místostarosty pana Jaroslava Sojky s manželkou a člena rady pana Radka Halouzky + 1 na Městských slavnostech ve Stupavě – DNI ZELÁ 2017 ve dnech 29.9 – 30.9.2017 –  a  použití služebního vozidla Škoda Octavia RZ 1BN 0479.


Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf RM-2017-22283 KB