Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rekapitulace Tříkrálové sbírky 2019

Tříkrálová sbírka 2019

Oblastní charita Rajhrad děkuje všem, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich pokladniček.

Poděkování také patří dobrovolníkům, kteří koledování a organizaci sbírky věnovali nezištně svůj čas a síly.

Letošní výtěžek bychom rádi využili v hospici Rajhrad na:

 • Klimatizace do hospicových pokojů
 • Nová lehátka a vozíčky na převoz hospicových pacientů
 • Zastínění venkovního prostoru pro klienty s demencí
 • Auto pro pečovatelskou službu

Celkem bylo vybráno 268 692,- Kč, z toho:

 • Ivančice město: 155 527,- Kč
 • Alexovice: 9 545 ,- Kč
 • Biskoupky: 7 301,- Kč
 • Budkovice: 8 298,- Kč
 • Hrubšice: 7 898 ,- Kč
 • Letkovice: 20 906,- Kč
 • Němčice: 28 849,- Kč
 • Polánka: 18 086,- Kč
 • Řeznovice: 11 686,- Kč