Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nové přístroje pořízené na radiodiagnostické oddělení

nemocnice Ivančice

Dne 20.12.2019 byly na Radiodiagnostickém oddělení Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace uvedeny do provozu RTG skiagrafický přístroj s přímou digitalizací PHILIPS Digital Diagnost C50 a pojízdný RTG přístroj s přímou digitalizací TECHNIX TMS 320 DR, které nemocnice pořídila z dotačních prostředků poskytnutých svým zřizovatelem, Jihomoravským krajem, ve výši  3 985 861,00 Kč  a 1 669 800,00 Kč.

RTG skiagrafický přístroj s přímou digitalizací Digital Diagnost C50  Systém DigitalDiagnost C 50 – je přímý digitální skiagrafický systém, který provádí plné spektrum základních  i speciálních skiagrafických  vyšetření skeletu i měkkých  částí těla. Disponuje i možností zobrazit páteř či končetiny v celém rozsahu metodou skládaných snímků “stitching” a dynamické snímky v předklonu i záklonu – obvykle pro potřeby ortopedie.

Pojízdný RTG přístroj s přímou digitalizací TECHNIX TMS 320 DR –  je moderně řešený mobilní skiagrafický přístroj, který lze díky malým rozměrům a vysokému stupni mobility snadno použít při snímkování pacientů na lůžku. Přístroj zajišťuje špičkovou kvalitu obrazové dokumentace a okamžité generování snímků (cca 2 sekundy od expozice), tedy výrazně urychluje pracovní proces.

Obměna přístrojů byla  nutná vzhledem k jejich stáří, z čehož mimo jiné plynulo riziko náhlého výpadku přístroje. Oba přístroje byly v provozu od roku 2004.

Pořízením nových přístrojů budou pacienti profitovat z vývoje a modernizace. Konkrétně půjde o lepší obrazovou kvalitu a zejména vyšší rychlost obsluhy a provádění vyšetření. To znamená, že vzhledem k moderním technologiím bude možné na našem novém zařízení obsloužit vyšší počet pacientů.

V Ivančicích  dne 23.12.2019

Ing. Jaromír Hrubeš, ředitel

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace