Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Elektronické dokumenty a EIDAS pro MěÚ Ivančice

Město Ivančice obdrželo dotaci na rozvoj informačních technologií

Město Ivančice využilo možnosti získání dotace z Evropských strukturálních fondů (výzva 28 IROP) pro rozvoj informačního systému městského úřadu a připravilo projekt Elektronické dokumenty a EIDAS pro MěÚ Ivančice. Záměrem dotace je v souladu s národní koncepcí Strategický rámec rozvoje eGovernmentu 2014+ podpořit úřady měst a obcí ČR ve využívání informačních technologií při výkonu agend, rozvíjení propojení na centrální systémy, efektivním řízení rozvoje regionu, poskytování služeb občanům.

Projekt města se zrealizuje nejpozději do prosince 2018 a zajistí pro Městský úřad Ivančice doplnění technologií pro elektronické zpracování dokumentů, nové funkcionality agend, doplní potřebnou infrastrukturu pro uskutečnění záměrů střediska sdílených elektronických služeb. Připravuje informační systém města na úplné elektronické podání. Přinese snížení administrativní zátěže občanům, jakožto klientům MěÚ. Pro pracovníky úřadu bude realizace projektu znamenat snížení podílu rutinní administrativní práce, zrychlení a zefektivnění úkonů, vytvoření více prostoru pro věcné řešení úkolů.

Předpokládané náklady budou činit 4,2 mil. Kč. Z této částky pokryje dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a prostředky ze státního rozpočtu 90% investice, na níž se město podílí 10%.

Registrační číslo projektu je CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005664.


Projekt byl úspěšně ukončen ke dni 31. prosince 2018; celkové náklady jsou vyčísleny na 4,4 ml. Kč, z toho výše dotace činí 3,8 mil. Kč.