Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Upozornění na povinnost označovat budovy

domovní tabulky

Upozorňujeme občany i právnické osoby – vlastníky budov, kterým bylo přiděleno číslo popisné, orientační nebo evidenční, že dle § 32 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v platném znění jsou povinni těmito čísly budovy označit a toto označení udržovat v řádném stavu.

Neoznačení budovy přiděleným číslem především ztěžuje a prodlužuje vyhledání objektu, což za současné pandemické situace může mít fatální důsledek. Apelujeme proto na vlastníky budov, aby ve vlastním zájmu označení budov přidělenými čísly provedli.

Vzhled přidělených čísel není městem stanoven a záleží pouze na vlastnících, jaké provedení si zvolí.

V případě potřeby informací o přidělených číslech volejte na tel. č. 546 419 465 – p. Coufalová.