Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Tříkrálová sbírka 2021

Tříkrálová sbírka 2021

Tříkrálová sbírka tento rok (možná) nebude probíhat formou koledování, jak jsme byli zvyklí, přispět ale můžete formou DMS nebo přímo na účet Charity Rajhrad.

Finančním darem s námi pomáháte kvalitně pečovat o pacienty lůžkového a mobilního hospice, klienty Charitní záchranné sítě, klienty Chráněného bydlení sv. Luisy, Charitní pečovatelské služby a pacienty Domácí zdravotní péče. Dále přispíváte k rozvoji služeb a zařízení. Na celorepublikové úrovni pak výtěžek Tříkrálové sbírky pomáhá všem potřebným v jednotlivých službách.

SRDEČNĚ DĚKUJEME!


  • číslo účtu Charity Rajhrad: 66008822/0800
  • variabilní symbol: 0077706200

Při platbě bankovním převodem nezapomeňte, prosím, uvést variabilní symbol. Díky tomu budeme vědět, že podporujete přímo Oblastní charitu Rajhrad. (Potvrzení o daru ?)

Další podrobnosti k letošní Tříkrálové sbírce najdete na webu Charity Rajhrad…