Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tříkrálová sbírka 2020… a jak to dopadlo

banner Tříkrálová sbírka 2020

V Ivančicích skupinky koledníků procházely městem v sobotu 11. ledna 2020.

celkem bylo vybráno: 293 289,- Kč

z toho:

 • Ivančice město: ….. 165 368,- Kč ….. č. pokladničky (1-27)
 • Alexovice: ……………. 17 745 ,- Kč ….. č. pokladničky (29, 30)
 • Biskoupky …………….. 7 552,- Kč ….. č. pokladničky (28)
 • Budkovice: ……………. 9 090,- Kč ….. č. pokladničky (36, 37)
 • Hrubšice: ……………… 8 340,- Kč ….. č. pokladničky (38, 39)
 • Letkovice: …………… 24 345,- Kč ….. č. pokladničky (31, 32)
 • Němčice: …………….. 25 210,- Kč ….. č. pokladničky (33, 34, 35)
 • Polánka: ……………… 24 732,- Kč ….. č. pokladničky (42, 43)
 • Řeznovice: …………… 10 907,- Kč ….. č. pokladničky (40, 41)

Letošní výtěžek bychom rádi využili na:

 • vybudování nového výtahu v budově hospice sv. Josefa pro přemisťování hospicových pacientů
 • rekonstrukci některých vícelůžkových hospicových pokojů na jednolůžkové
 • zdravotní a kompenzační pomůcky a pomůcky pro manipulaci s imobilními klienty

Oblastní charita Rajhrad děkuje všem, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich pokladniček.

Poděkování také patří dobrovolníkům, kteří koledování a organizaci sbírky věnovali nezištně svůj čas a síly.


původní příspěvek z 09.12.2019:

S koncem roku přichází čas velkých svátků – Vánoc. Jejich součástí je i svátek Zjevení Páně neboli Tří králů, kdy si připomínáme mudrce, kteří se podle vyprávění evangelií přišli poklonit právě narozenému Ježíši do Betléma. S tímto svátkem byla už od středověku spojena tradice koledování – koledníci (často chudé děti) chodili s písní dům od domu, přáli vše dobré a na dveře psali C + M + B doplněné letopočtem jako přání do celého roku (jedná se o iniciály latinského požehnání Christus mansionem benedicat, tedy Kristus ať žehná tomuto domu). Dostávali jídlo nebo jiné drobné dárky. Na tradici v roce 2000 navázala Charita Česká republika a dala jí nový význam: koledníci obcházejí dům od domu a zvou všechny lidi k účasti na pomoci těm, kteří to právě potřebují.

Tříkrálová sbírka

Chceme Vám touto cestou ohlásit dvacáté pokračování Tříkrálové sbírky na začátku nového roku.

V Ivančicích se skupinky koledníků vydají na cestu v sobotu 11. ledna 2020 v čase 09:15 – 14:00 hod..

Každý vedoucí skupinky se bude moci prokázat průkazkou potvrzenou vedením Charity ČR a platným občanským průkazem. Pokladnička bude zapečetěna a označena znakem Charity ČR.

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky chceme z větší částí použít na vybudování nového výtahu v budově hospice sv. Josefa pro přemisťování hospicových pacientů a taky udělat rekonstrukci některých vícelůžkových hospicových pokojů na jednolůžkové. Dále pak potřebujeme zakoupit zdravotní a kompenzační pomůcky a pomůcky pro manipulaci s imobilními klienty.

V předešlém roce jsme tak díky vybraným prostředkům mohli pořídit nové lehátka a vozíky na převoz hospicových pacientů. Rozšířili jsme Charitní pečovatelskou službu zakoupením nového auta a podařilo se nám nainstalovat přenosné klimatizační jednotky v prostorách hospice sv. Josefa.

Doufáme, že Vám letošní koledování udělá radost a přinese mnoho dobrého nejen k Vám, ale i do domácností lidí, kterým je určena následná pomoc.

Kontakt na ivančické organizátory :

 • Petr Jelínek – tel.  607 731 858
 • Jan Černý – tel. 774 586 403

Radostné Vánoce a požehnaný rok 2020 za Oblastní charitu Rajhrad přeje

Mária Durkáčová, kontakt: 736 529 319, maria.durkacova@rajhrad.charita.cz