Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Revolution Train v Ivančicích

Revolution Train

Šest stříbrných obrněných vagónů a v nich příběh, jak snadné je propadnout drogám a jak těžké je se závislosti zbavit. V Ivančicích zastaví vlak ve dnech 20., 22. a 23. října 2018 ve vlakové stanici Ivančice.

Vlakovou soupravu REVOLUTION TRAIN tvoří celkem šest vagonů. Vagony jsou uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů, v nichž se v několika rovinách odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci protidrogového vlaku tímto příběhem procházejí a díky možnostem interaktivních technologií se aktivně stávají jeho účastníky.

Multimediální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN je unikátním nástrojem, který přináší novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání

Cílem vlakového programu REVOLUTION TRAIN je prostřednictvím zapojení lidských smyslů zapůsobit na návštěvníka vlaku a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. Jsou zde představeny mechanismy, kterými drogová závislost vzniká až do důsledků, které v životě závislé jedince čekají. Díky zapojení návštěvníka do reálného příběhu, emotivním situacím a interaktivnímu přístupu dokáže program zaujmout a dát prostor k přemýšlení nad nebezpečím legálních i nelegálních drog.

  • Sobota 20. října 2018 – otevřeno pro veřejnost (děti od 10 let) od 10:00 do 18:00 hodin.
  • Neděle 21. října 2018 – zavřeno
  • Pondělí 22. října 2018 – dopolední program je určen pro školní skupinky (od 12 do 17 let). Odpoledne je otevřeno pro širokou veřejnost od 15:30 do 18:00 hodin.
  • Úterý 23. října 2018 – dopolední program je určen pro školní skupinky (od 12 do 17 let). Odpoledne je otevřeno pro širokou veřejnost od 15:30 do 18:00 hodin.

Vítáni jsou i rodiče, protože náznaky užívání drog se objevují již u dětí kolem 14 let. Rodiče si závislosti u dítěte dlouho nemusí všimnout a nakonec může být pozdě. 

Na program se chodí ve skupinkách v doprovodu lektora každých 20 minut. Prohlídka trvá cca 90 minut. Minimální věk návštěvníka je 10 let. Vstup bude díky městu Ivančice zdarma.

Součástí programu se stanou i místní organizace, které v Ivančicích působí v oblasti prevence nebo se starají o volnočasové aktivity mladých.

Vlak byl již ve více než 80 městech Česka, Slovenska a Německa a projekt navštívilo přes 90 tisíc lidí. 

VIDEO:

REVOLUTION TRAIN dlouhodobě podporuje Národní protidrogová centrála. Podporu a záštity projektu udělili Policejní prezident PČR, Ministerstvo vnitra a ministr zdravotnictví ČR. Velkou podporou jsou pozitivní reakce dětí a pedagogů, kteří se programu zúčastnili.

www.revolutiontrain.cz