Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Program pro poskytování dotací 2021 vyhlášen

bankovky současné

Zastupitelstvo města Ivančice schválilo dne 22.06.2020 Program pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2021  ve smyslu § 10c zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

Program je tvořen dílčími programy – pro rok 2021 byly vyhlášeny 2.

K čerpání z nich je z rozpočtu města určena celková částka 2.000.000,- Kč, a to následovně:

  • Kultura, péče o památky a spolková činnost: 700.000,- Kč
  • Sport: 1.300.000,- Kč

Termín pro doručení žádostí a projektů je určen do 31. října 2020