Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Program pro poskytování dotací 2019 vyhlášen

bankovky současné

Zastupitelstvo města Ivančice schválilo dne 25.6.2018 Program pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2019  ve smyslu § 10c zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

Program je tvořen dílčími programy – pro rok 2019 byly vyhlášeny 2.

K čerpání z nich je z rozpočtu města určena celková částka 3 300 000,- Kč, a to následovně:

  • Kultura, péče o památky a spolková činnost: 1 300 000,- Kč
  • Sport: 2 000 000,- Kč

Termín pro doručení žádostí a projektů je určen do 31. října 2018