Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Přípravná třída v ZŠ V. Menšíka Ivančice

škola promo

Co je to přípravná třída?

Výuka v přípravné třídě probíhá podle ŠVP „Otevřená škola“ hravou formou, přiměřenou individuálním potřebám každého dítěte.

Cílem je snadná adaptace Vašeho dítěte na nové školní prostředí a cílená individuální podpora jeho rozvoje. O zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a doporučení poradenského zařízení (PPP).

Žádost lze podat nejdříve u zápisu – tedy od 7. 4. 2020.

Školné rodiče nehradí.

Co přípravná třída nabízí?

  • malý kolektiv dětí (12 – 15)
  • následný bezproblémový nástup do 1. třídy
  • předcházení neúspěšným začátkům
  • návaznost na práci specialistů – logopedů, psychologů
  • hravou a tvořivou činnost, nácvik zvládání každodenních nároků
  • příjemnou pracovní atmosféru v pěkném zázemí školy a školní družiny
  • možnost pobytu dítěte ve škole dle potřeb rodičů v kombinaci se školní družinou (denně od 6.30 – 16.15 hod.)
  • oběd ve školní jídelně
  • vedení dětí ke kamarádství, ohleduplnosti a spolupráci

Bližší informace:

ZŠ V. Menšíka Ivančice
Růžová 149/7, 664 91 Ivančice
Tel.: 546 451 584, 546 419 270
E-mail: zsvmivancice@seznam.cz