Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Péče o zachování kulturních památek, zejména ochrana před jejich ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením, údržba a obnova kulturních památek je zajišťována prostřednictvím jejich vlastníků.

Přílohy