Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oznámení nálezu – MěP 372/2020

Výzva k přihlášení se k nalezené věci

Město Ivančice na základě § 1053 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, oznamuje nalezení věci:

Město Ivančice
Palackého náměstí 196/6
664 91 Ivančice
tel.: 546 419 411

Nález evidován a informace podá:

Městská policie Ivančice pod Č.j.: MěP – 372/2020
Palackého náměstí 1013/12, Ivančice, PSČ 664 91
tel.: 546 419 468, mobil 724 057 924
e-mail: mestska.policie@ivancice.cz

Nález:

dotykový mobilní telefon modré barvy zn. Huawei s poškozeným předním i zadním sklem

Datum a místo nálezu:

14. září 2020, Ivančice, ul. Mjr. Nováka na parkovišti před obchodním střediskem Kučera

Zveřejněno dne: 16. září 2020

Termín vyzvednutí do: 16. září 2023

Nepřihlásí-li se vlastník věci do tří let ode dne zveřejnění nálezu, bude s ním naloženo dle platného znění občanského zákoníku.