Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oznámení nálezu – MěP 292/2020

Výzva k přihlášení se k nalezené věci

Město Ivančice na základě § 1053 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, oznamuje nalezení věci:

Město Ivančice
Palackého náměstí 196/6
664 91 Ivančice
tel.: 546 419 411

Nález evidován a informace podá:

Městská policie Ivančice pod Č.j.: MěP – 292/2020
Palackého náměstí 1013/12, Ivančice, PSČ 664 91
tel.: 546 419 468, mobil 724 057 924
e-mail: mestska.policie@ivancice.cz

Nález:

Mobilní telefon černé barvy zn. Nokia, poškozený displej ve spodní části

Datum a místo nálezu:

28. června 2020, Ivančice-Alexovice na polní cestě ve směru na místní část Řeznovice v odpoledních hodinách

Zveřejněno dne: 27. července 2020

Termín vyzvednutí do: 27. července 2023

Nepřihlásí-li se vlastník věci do tří let ode dne zveřejnění nálezu, bude s ním naloženo dle platného znění občanského zákoníku.