Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Pozvánka na 6. veřejné zasedání zastupitelstva města

Tato událost již skončila.

Místo konání: Kino Réna Ivančice – velký sál (Palackého náměstí 1013/12, Ivančice)

Doba konání: pondělí 13. prosince 2021 od 16.00 hodin

Navržený program:

 1. Kontrola úkolů
 2. Zpráva o činnosti rady
 3. Zpráva Finančního výboru Zastupitelstva města Ivančice
 4. Zpráva Kontrolního výboru Zastupitelstva města Ivančice
 5. Připomínky občanů (20 minut)
 6. Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
 7. Volba přísedících Okresního soudu Brno – venkov na funkční období 2022 – 2026
 8. Souhlas se vznikem dohody o provedení práce na rok 2022
 9. Poskytnutí veřejné finanční podpory a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
 10. Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti cyklistiky v rámci Brněnské metropolitní oblasti
 11. Změna zřizovací listiny Školní jídelna Ivančice, p.o. – aktualizované úplné znění
 12. Změna zřizovací listiny Technické služby města Ivančice, p.o. – aktualizované úplné znění
 13. Smlouvy o zajištění výkonu a financování pečovatelské služby
 14. Darovací smlouva – obec Moravské Bránice
 15. Dodatek č. 10 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JmK
 16. Vyjádření města Ivančice k návrhu KTS EKOLOGIE s.r.o.
 17. Záměr prodeje částí pozemků p. č. 678/3, 678/4, 678/6 a pozemků p. č. 621/5, 621/8, vše v k. ú. Řeznovice
 18. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1835/334 v k. ú. Budkovice
 19. Kupní smlouva – prodej části pozemku p. č. 1158/96 v k. ú. Němčice u Ivančic
 20. Kupní smlouva – prodej části pozemku p. č. 408/2 v k. ú. Alexovice
 21. Rozpočtové opatření č. 16
 22. Návrh rozpočtu 2022
 23. Informace a různé
Skip to content