Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky – restaurování kulturní památky nebo její části (dle §14 zákona č. 20/1987 Sb.) tiskopis