Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově objektu, který je kulturní památkou nebo se nachází v městské památkové zóně (dle §14 zákona č. 20/1987 Sb.) tiskopis