Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Provoz MěÚ Ivančice od 22. října 2020

budova radnice Ivančice

Vážení spoluobčané, opatření přijatá na základě usnesení vlády ČR na ochranu proti šíření nákazy virem COVID-19 ve vztahu k orgánům veřejné moci a správním orgánům č. 1080 ze dne 21.10.2020 do 03.11.2020 byla na základě:

  • usnesení vlády ČR č. 1114 ze dne 30.10.2020 s účinností ode dne 4. listopadu 2020 nahrazena a tím prodloužena do 20. listopadu 2020 včetně,
  • usnesení vlády ČR č. 1202 ze dne 20.11.2020 s účinností ode dne 23. listopadu 2020 nahrazena a tím prodloužena do 12. prosince 2020 včetně.

Všechna pracoviště v budovách Městského úřadu Ivančice, včetně podatelny, pokladny a pracoviště CzechPoint v budově na Palackého náměstí 196/6 a včetně pokladny na odboru správních činností na ul. Petra Bezruče 4, budou pro veřejnost otevřena pouze v úřední dny, a to takto:

  • Pondělí: 07:30 – 10:00 a 14:30 – 17:00
  • Středa:   07:30 – 10:0014:30 – 17:00

Čtvrteční úřední hodiny na odboru správních činností na ul. Petra Bezruče 4 jsou ZRUŠENY.

Do budov městského úřadu vstupujte s nasazenými ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;  Mimořádným opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je pohyb a pobyt bez těchto ochranných prostředků ve všech vnitřních prostorech zakázán.

Používejte laskavě dezinfekci na ruce.

Nadále zůstává upřednostňován telefonický a e-mailový kontakt, příp. využití datové schránky (sh2bdw6).

Podání dokumentů od klientů/veřejnosti v papírové podobě lze uskutečňovat prostřednictvím pracoviště podatelny v budově úřadu na Palackého náměstí 196/6 ve výše uvedených  úředních hodinách; mimo tuto dobu lze využít poštovní schránku umístěnou ve vestibulu radnice vlevo na zdi hned za vchodem do budovy.

Doporučuje se předchozí telefonická domluva před osobním jednáním a po dobu pobytu v budovách úřadu dodržovat minimální vzdálenost 2 metry od ostatních osob, je-li to možné, a do jednacích prostor vstupovat jednotlivě.

Nadále je upřednostňován bezhotovostní platební styk; v případě platby na pokladnách úřadu na Palackého náměstí a na ul. Petra Bezruče se upřednostňuje platba kartou.

V zájmu ochrany zdraví klientů i zaměstnanců mohou být klienti s viditelnými respiračními problémy požádáni, aby opustili prostory úřadu.

Děkujeme za pochopení.

JUDr. Růžena Chládková, tajemnice Městského úřadu Ivančice