Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oprava ulice Oslavanské

*

V termínu od 26. října do 13. listopadu dojde k opravě povrchů silnice na ul. Oslavanská v Ivančicích.

Jedná se o opravu krajské komunikace, kterou spravuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, akci bude v rámci reklamačního řízení provádět OHL ŽS a.s. Celá akce je rozčleněna do 5 etap tak, aby byla dokončena do 13. 11. 2020 s co nejmenším omezením provozu.

V první fázi dojde k odfrézování povrchu od křižovatky Za Ústavem/Na Úvoze po přechod pro chodce u pobočky Selfnet a dále od přechodu který je na této ulici dělen středovým ostrůvkem až po ul. Mřenková. Tato fáze by měla proběhnout od 26. do 28.10.

Od 28.10. do 05.11. bude probíhat výšková oprava stávajících poklopů revizních šachet kanalizace a špidlí.

Od 05.11. do 12.11. dojde k pokládce nové asfaltové vrstvy, která bude probíhat fázově tak, že se bude dělat vždy polovina vozovky;

  • od gymnázia po Brněnku, potom druhá polovina této vozovky (s tím souvisí uzavření ulice Ostřihom, resp. nájezdu do ul. Oslavanská a obdobně ulice V Uličce) a
  • následně polovina vozovky od Brněnky po Mřenkovou a pak její druhá polovina (s tím dojde k uzavření ul. T. Procházky, resp. v úseku od BUS nádraží nebude možno projet křižovatkou u 3 kohoutů, ale po objízdné trase přes ul. Pod Rénou (“jižní obchvat”).

13.11. by již mělo dle harmonogramu docházet pouze k odstranění dočasného dopravního značení.

V průběhu celé akce bude umístěno dočasné dopravní značení a doprava bude operativně řízena semafory.