Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nové obecně závazné vyhlášky města od 01.01.2020

soud váhy paragraf

Přinášíme vám přehled nových Obecně závazných vyhlášek města Ivančice, které vstoupí v platnost k 1. lednu 2020, resp. v případě OZV o školských obvodech k 20. prosinci 2019.

  • Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
  • Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Ivančice
  • Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Ivančice
  • Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze psů
  • Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku za provoz sytému shromažd’ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  • Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku z pobytu
  • Obecně závazná vyhláška č. 7/2019, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města

Ke stažení je najdete níže na této stránce a trvale spolu s ostatními platnými obecně závaznými vyhláškami města na stránce https://ivancice.cz/urad/povinne-zverejnovane-informace/obecne-zavazne-vyhlasky/

Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf OZV-2019-01 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
233 KB
pdf OZV-2019-02 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Ivančice
209 KB
pdf OZV-2019-03 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Ivančice
205 KB
pdf OZV-2019-04 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze psů
308 KB
pdf OZV-2019-05 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku za provoz sytému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
523 KB
pdf OZV-2019-06 Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku z pobytu
358 KB
pdf OZV-2019-07 Obecně závazná vyhláška č. 7/2019, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města
3 MB