Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sňatečné obřady od 19.10.2020 s omezeními

svatba

V souvislosti s přijatými mimořádnými opatření Ministerstva zdravotnictví a usneseními vlády ČR z důvodu zvýšeného výskytu onemocnění Covid-19 dochází k omezení počtu účastníků sňatečných obřadů a přijímání prohlášení o uzavření registrovaného partnerství konaných za účasti oddávající osoby následovně takto:

  • od 19. října , je stanoven max. počet osob účastníků obřadu na 30 osob, do tohoto počtu se započítávají  i snoubenci, oddávající, matrikář příp. tlumočník, hudební doprovod, fotograf…
  • osoby účastnící se obřadu nejsou povinny mít roušku apod. při obřadu; když se pohybují  v budově radnice mimo obřadní síň, roušku mít musí
  • osoby účastnící se obřadu nemusejí mít roušku po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými.

Další potřebné informace vám budou sděleny pracovníky matriky při sjednávání obřadu, příp. na místě v den obřadu.